PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper premises and justification for searching for an effective, energy-efficient mass communication system in agglomerations in Poland are described. One way of relieving the density of the means of communication on the streets of Polish cities is to extend the offer of tram transport by the partial use of railway networks and running on trackway sections without catenary. Solutions introduced in other European countries are also described. Technical, organizational and formal-and-legal barriers which are to be to overcome for receiving the presented advantages are described.
 
REFERENCES (28)
1.
Czauderna T.: Próbne jazdy wagonu tramwajowego 105NT po torach kolejowych. TTS nr 7-8/1998.
 
2.
Czyczuła W.: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu szynowego dla Krakowa. TTS nr 9/1999.
 
3.
Czyczuła W.: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu zbiorowego dla Krakowa – dlaczego tramwaj dwusystemowy? TTS nr 1-2/2000.
 
4.
Czyczuła W.: Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać infrastruktura kolejowa i tramwajowa ze względu na ruch pojazdów dwusystemowych. TTS nr 1-2/2000.
 
5.
Czyczuła W., Raczyński J.: Pojazd dwusystemowy jako środek transportu regionalnego. TTS nr 11/2000.
 
6.
Dąbrowski J.: Dwusystemowe tramwaje – czyli tramwaj na torach kolejowych. TTS nr 7-8/1998.
 
7.
Dąbrowski J.: Rozważania nad koncepcją napędu tramwaju dwusystemowego w warunkach polskich. TTS nr 9/1999.
 
8.
Drapała A.: Pierwszy tramwaj dwusystemowy we Francji. Transport miejski i regionalny nr 2/2007.
 
9.
Dyr T., Kozłowska M.: Koszty kongestii w Unii Europejskiej. TTS nr 7-8/2017.
 
10.
Gisterek I., Krużyński M.: Ocena możliwości i zasadności uruchomienia tramwaju dwusystemowego we Wrocławiu. Transport miejski i regionalny nr 11/2010.
 
11.
Harassek A.: Dwusystemowy tramwaj w Nordhausen. TTS nr 6/2004.
 
12.
Harkins J.: Oslo Effect2. Trams’ effective role in tackling urban air quality. Materiały konferencyjne "Modern Electrified Transport". Warszawa 2017.
 
18.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaj dwusystemowy – moda czy trend rozwojowy aglomeracyjnego transportu szynowego? Logistyka nr 4/2015.
 
19.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaj dwusystemowy w Karlsruhe. Logistyka nr 4/2015.
 
20.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaje dwusystemowe w wybranych miastach niemieckich. TTS nr 12/2016 – str. 452.
 
21.
Merkisz J., Lijewski P., Fuć P., Pielecha J.: Exhaust emission tests from agricultural machinery under real operating conditions. SAE 2010 Commercial Vehicle Engineering Congress, October, Chicago, IL, USA, SAE Paper 2010-01-1949, 2010.
 
22.
Pomykała A.: Effectiveness of urban transport modes. Materiały konferencyjne "Modern Electrified Transport". Warszawa 2017.
 
23.
Wańkowicz W.: Zagadnienia formalnoprawne a dwusystemowy Krakowski Szybki Tramwaj. TTS nr 1-2/2000.
 
24.
Wieczorek J.: Problemy eksploatacyjno-ruchowe związane z wprowadzeniem pojazdów dwusystemowych na sieć PKP. TTS nr 1-2/2000.
 
28.
www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innotabor/agenda_badawcza_ks13072016_-_na_strone_www.pdf.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top