PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule opisane zostały przesłanki i uzasadnienie dla poszukiwania efektywnego, energooszczędnego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracjach w Polsce. Jednym ze sposobów rozładowania zagęszczenia środków komunikacji na ulicach polskich miast jest rozszerzenie oferty przewozowej komunikacji tramwajowej na drodze częściowego wykorzystania sieci torów kolejowych i jazdy na torowisku bez sieci trakcyjnej. Opisane zostały rozwiązania wdrożone w innych krajach europejskich. Przedstawiono bariery techniczne, organizacyjne i formalno-prawne, jakie trzeba pokonać dla uzyskania przedstawionych korzyści.
 
REFERENCJE (28)
1.
Czauderna T.: Próbne jazdy wagonu tramwajowego 105NT po torach kolejowych. TTS nr 7-8/1998.
 
2.
Czyczuła W.: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu szynowego dla Krakowa. TTS nr 9/1999.
 
3.
Czyczuła W.: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu zbiorowego dla Krakowa – dlaczego tramwaj dwusystemowy? TTS nr 1-2/2000.
 
4.
Czyczuła W.: Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać infrastruktura kolejowa i tramwajowa ze względu na ruch pojazdów dwusystemowych. TTS nr 1-2/2000.
 
5.
Czyczuła W., Raczyński J.: Pojazd dwusystemowy jako środek transportu regionalnego. TTS nr 11/2000.
 
6.
Dąbrowski J.: Dwusystemowe tramwaje – czyli tramwaj na torach kolejowych. TTS nr 7-8/1998.
 
7.
Dąbrowski J.: Rozważania nad koncepcją napędu tramwaju dwusystemowego w warunkach polskich. TTS nr 9/1999.
 
8.
Drapała A.: Pierwszy tramwaj dwusystemowy we Francji. Transport miejski i regionalny nr 2/2007.
 
9.
Dyr T., Kozłowska M.: Koszty kongestii w Unii Europejskiej. TTS nr 7-8/2017.
 
10.
Gisterek I., Krużyński M.: Ocena możliwości i zasadności uruchomienia tramwaju dwusystemowego we Wrocławiu. Transport miejski i regionalny nr 11/2010.
 
11.
Harassek A.: Dwusystemowy tramwaj w Nordhausen. TTS nr 6/2004.
 
12.
Harkins J.: Oslo Effect2. Trams’ effective role in tackling urban air quality. Materiały konferencyjne "Modern Electrified Transport". Warszawa 2017.
 
18.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaj dwusystemowy – moda czy trend rozwojowy aglomeracyjnego transportu szynowego? Logistyka nr 4/2015.
 
19.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaj dwusystemowy w Karlsruhe. Logistyka nr 4/2015.
 
20.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaje dwusystemowe w wybranych miastach niemieckich. TTS nr 12/2016 – str. 452.
 
21.
Merkisz J., Lijewski P., Fuć P., Pielecha J.: Exhaust emission tests from agricultural machinery under real operating conditions. SAE 2010 Commercial Vehicle Engineering Congress, October, Chicago, IL, USA, SAE Paper 2010-01-1949, 2010.
 
22.
Pomykała A.: Effectiveness of urban transport modes. Materiały konferencyjne "Modern Electrified Transport". Warszawa 2017.
 
23.
Wańkowicz W.: Zagadnienia formalnoprawne a dwusystemowy Krakowski Szybki Tramwaj. TTS nr 1-2/2000.
 
24.
Wieczorek J.: Problemy eksploatacyjno-ruchowe związane z wprowadzeniem pojazdów dwusystemowych na sieć PKP. TTS nr 1-2/2000.
 
28.
www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innotabor/agenda_badawcza_ks13072016_-_na_strone_www.pdf.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top