PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono badania dotyczące dynamiki strukturalnej bezprzedziałowego wagonu osobowego. Analiza skupiła się na odpowiedzi czy struktura nośna pudła wagonu typu 150C (150A) jest wystarczająco sztywna, aby spełnić oczekiwania związane ze stabilizacją wężykowania obrotowego wózków a pomocą systemu hydraulicznych tłumików drgań oraz czy częstotliwości własne poszczególnych form drgań struktury nośnej rozważanego pudła są wystarczająco dobrze rozsynchronizowane ze spodziewanymi częstotliwościami wymuszeń. Badania numeryczne przeprowadzono za pomocą programu ABAQUS. Poszukiwano częstotliwości drgań własnych pudła wagonu w przedziale od 3 do 16 Hz. Uzyskane wyniki poddano analizie i pokazano w formie graficznej. Artykuł powstał w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr R10 041 02, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetowych na naukę na lata 2007÷2009 pt. „Wózek pasażerskiego pojazdu kolejowego typu Z o prędkości 250 km/h i możliwości modyfikacji do prędkości 300 km/h”.
 
REFERENCJE (4)
1.
ABAQUS Analysis User’s Manual, ABAQUS Inc, 2003.
 
2.
OR-9228:Obliczenia symulacyjne dynamiki i bezpieczeństwa ruchu wagonu pasażerskiego typu UIC-Z wyposażonego w wózki typu 11ANc. IPS „TABOR” Poznań, grudzień 2007.
 
3.
OR-9239: Obliczenia wytrzymałości modyfikowanej ramy wózka 11ANa. IPS„ TABOR”Poznań, maj-wrzesień 2007.
 
4.
PN-EN 14363:2005: Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. 2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370