PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Polsce podstawowym dokumentem wprowadzającym, w sposób formalny, pojęcie innowacyjności do obiegu gospodarczego był Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) – rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006 roku. Dokument ten opisywał stan polskiej gospodarki oraz stan polskiej nauki pod kątem innowacyjności i konkurencyjności. Jak zwykle w takich przypadkach, na początek rozwinięto struktury administracyjne wprowadzając takie pojęcia jak: Instytucja Zarządzająca, Instytucje pośredniczące i Instytucje Wdrażające oraz rozpoczęto szeroko zakrojoną kampanię informacyjną tak, jak gdyby do tej pory w Polsce nie realizowano projektów, które nie zostały zakończone wdrożeniem w praktyce gospodarczej nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu. W referacie zostaną przedstawione niektóre projekty zrealizowane na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej przed 2007 rokiem, czyli przed uruchomieniem PO IG, które to projekty zgodnie z przyjętą definicją zaliczyć można do projektów innowacyjnych.
 
REFERENCJE (10)
2.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Warszawa 1 października 2007.
 
3.
A. Chudzikiewicz: Modernizacja tramwaju typu 805Na. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Szynowego. Organizatorzy: SITK, SEP, PWr. Wrocław 24-25.04.2003. Materiały Konf. pp.25-30.
 
4.
European Innovation Scoreboard 2017. Raport KE 2018 http://ec.europa.eu/growth/ind..., dostęp 27.01.18.
 
5.
Modernization of the 105N/805N tram as part of the strategy of renovating the trams. Objective Project of The Committee of Scientific Research (KBN) no. 10 T12 025 2000C/5298. PESA Bydgoszcz – The Faculty of Transport, Warsaw University of Technology. Warsaw 2001-2003.
 
6.
Uhl T., Chudzikiewicz A., Lasiewicz B.: Zastosowanie metody RSM w optymalizacji konstrukcji pojazdów szynowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT XXI WIEKU. 19-21.09.2001. Warszawa. Mat. Konf. pp.128-136.
 
7.
A. Chudzikiewicz, T. Uhl: Problems of safety and durability of rail vehicle in a process of construction modernization. 6th International Conference on Railway Bogies and Running Gears. 13 – 16 September 2004. Budapest, Hungary.
 
8.
A. Chudzikiewicz: Badania Symulacyjne w Procesie Budowy Prototypu Pojazdu Szynowego. XIII Warsztaty Naukowe PTSK. Symulacja w Badaniach i Rozwoju. 31.08-2.09.2006. Kazimierz Dolny.
 
9.
A. Chudzikiewicz: Simulation of Rail Vehicle Dynamics in MATLAB Environment. Vehicle System Dynamics. 33 (2000), pp.107-119.
 
10.
A. Chudzikiewicz, A. Stelmach: Acceleration signals in the process of monitoring the rail vehicle and track. 20th International Congress on Sound and Vibration. Bangkok. 7- 11 July 2013. Proceedings of the ICSV20, International Journal of Acoustics and Vibration. ISBN: 978-616-551-682-2, 2013, pp1-8, CD.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370