PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono modernizację wózków lokomotywy TEM2 w zakresie dostosowania obecnej konstrukcji do zwiększonych wymagań ochrony środowiska. Modernizacja wózków jest związana z modernizacją lokomotywy TEM2 W wyniku modernizacji powstanie lokomotywa 19D spełniająca wymogi odpowiednich specyfikacji technicznych interoperacyjności (TSI). Opisano celowość modernizacji wózków w świetle wymagań ochrony środowiska. Cel został poparty przykładami z innych modernizacji wykonywanych do tej pory w Instytucie Pojazdów Szynowych „Tabor”. Przedstawiono zmiany konstrukcyjne w podzespołach wózka, które mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska podczas eksploatacji pojazdu. Artykuł powstał w ramach realizowanego projektu Programu Badań Stosowanych 3 nr Nr PBS3/B6/33/2015 pt. „Platforma zmodernizowanych spalinowych lokomotyw 6-osiowych spełniających wymagania Unii Europejskiej z wykorzystaniem lokomotyw eksploatowanych w kraju” wykonanego przez Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” w Poznaniu i Pojazdy Szynowe „PESA” Bydgoszcz S.A.
 
REFERENCJE (4)
1.
Projekt Programu Badań Stosowanych 3 Nr PBS3/B6/33/2015: „Platforma zmodernizowanych spalinowych lokomotyw 6-osiowych spełniających wymagania Unii Europejskiej z wykorzystaniem lokomotyw eksploatowanych w kraju”.
 
2.
Domański E., Ożóg Z. „Lokomotywy spalinowe serii ST44” WKiŁ Warszawa 1984r,.
 
3.
Miller Felpax Corp. Materiały,.
 
4.
Wójtowicz A., H. Bąkowski „Oszczędności wynikające ze smarowania obrzeży kół w łukach o różnym promieniu” Technika Transportu Szynowego 2-3/2013.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370