PL EN
O czasopiśmie
 
  • Wszystkie artykuły zamieszczane w kwartalniku są recenzowane
  • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów nadesłanych artykułów
  • Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca
  • Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana, dostępna jest również wersja elektroniczna
  • Za treść i formę ogłoszeń redakcja nie odpowiada
  • Redakcja dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie kroki przeciwko zaniedbaniom i uchybieniom w tym zakresie
  • Autor składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guest autorship.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370