PL EN
 
STRESZCZENIE
Artykuł jest poświęcony aktualnemu stanowi wiedzy w zakresie skrajni kinematycznej oraz skrajni budowli dla pojazdów tramwajowych. Przedstawia techniczną analizę dotychczasowego stanu zebranego w oparciu o przepisy krajowe. Podano stan sieci tramwajowej i taboru tramwajowego w Polsce oraz metodę ustalania zarysu zewnętrznego pojazdów tramwajowych. Dokonano krytycznej oceny obowiązujących przepisów oraz podano wnioski i zalecenia zmierzające do aktualizacji tych przepisów. Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr N 509 03531/2367 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę na lata 2006÷2009 pt.: „Metodyka wyznaczania kinematycznego zapotrzebowania przestrzeni oraz luzów bezpieczeństwa dla pojazdów tramwajowych, celem ustalenia optymalnego zarysu pojazdu”.
 
REFERENCJE (10)
1.
Wyznaczenie zwężonej skrajni kinematycznej tramwajów. Opracowanie nr OR-7130 ze zmianą 1 z października 1987 ( praca niepublikowana) .Poznań 1987. Archiwum IPS w Poznaniu.
 
2.
Raczyński J.: Strassenbahnen in Polen heute. Stadtverkehr Nr 3/2005.
 
3.
Gąsowski W., Sobaś J., Pohl K.: Układy mechaniczne elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Nr 1763. Poznań 1999.
 
4.
Hondius H.: Entwicklung der Nieder- und- Mittelflurstrassen- und Stadtbahnen. Stadtverkehr Folge, Teil II. Stadtverkehr 1/2 2007.
 
5.
BN-89/9336-05/01: Komunikacja miejska. Tor tramwajowy. Kontur odniesienia skrajni kinematycznej taboru tramwajowego. Unieważniona dnia 2.01.1998.
 
6.
BN-89/9336-05/02: Komunikacja miejska. Skrajnia kinematyczna wagonu tramwajowego. Unieważniona dnia 2.01.1998.
 
7.
BN-89/9336-05/03: Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Unieważniona 2.01.1998.
 
8.
PN-K-92008:1998:Komunikacja miejska. Skrajnia kinematyczna wagonów tramwajowych.
 
9.
PN-K-92008/Ap1: Poprawka do Polskiej Normy. Komunikacja miejska. Skrajnia kinematyczna wagonów tramwajowych. Sierpień 1999.
 
10.
PN-K-92009:1998:Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top