PL EN
System antyplagiatowy
 
Redakcja Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe wykorzystuje system antyplagiatowy - plagiat.pl®


System plagiat.pl® to narzędzie informatyczne dedykowane do weryfikacji autentyczności dokumentów tekstowych. Zadaniem systemu jest dostarczenie informacji pozwalających na identyfikację liczby zapożyczeń w analizowanym tekście oraz identyfikację ich źródeł.
System wykrywa w analizowanym dokumencie fragmenty identyczne z tekstami umieszczonymi w porównawczych bazach danych, w tym poprawnie oznaczone cytaty i przypisy oraz fragmenty niechronione prawem autorskim (np. akty prawne).

Działania podejmowane w przypadku podejrzenia o plagiat zgłoszonego do druku artykułu
Przed wysłaniem artykułu do recenzentów, program antyplagiatowy korzystający z systemu plagiat.pl sprawdza, czy nie zawiera części plagiatowych.
W przypadku podejrzenia przez Redakcję plagiatu w przypadku artykułu zgłoszonego do druku uruchamiana jest procedura antyplagiatowa, której kolejne etapy są następujące:

  • Redaktor, podejrzewając plagiat artykułu zgłoszonego do druku, podejmuje czynności proceduralne;
  • Redakcja gromadzi pełną dokumentację wraz z dowodami;
  • Redaktor sprawdza stopień dopasowania tekstów pod kątem możliwych powtórzeń. W tym celu redaktor posługuje się zarówno narzędziem antyplagiatowym, jak i dokonuje prostego porównania tekstów. W przypadku parafrazowania lub autoplagiatu redaktor stosuje przemyślaną analizę tekstów.
  • Redaktor, stwierdzając, że zakres powtórzeń jest znaczny, kontaktuje się z autorem listownie, załączając podpisany dokument „oświadczenia autorskiego”, stwierdzający oryginalność/własne autorstwo artykułu, wraz z dokumentacją stwierdzającą popełnienie plagiatu.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370