PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono negatywne oddziaływanie transportu w aglomeracjach na stan środowiska i klimat. Opisano źródła i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń środowiska i degradacji klimatu oraz udział samochodów w tym procesie oraz podejmowane działania dla ograniczenia emisji. Przedstawiono tendencje unowocześniania systemów komunikacji zbiorowej oraz uzasadnienie wdrażania ekologicznego systemu tram-train. W dalszej części artykułu porównano cechy tramwaju i pasażerskich pojazdów kolejowych jako środków transportu zbiorowego w aglomeracjach. W krótkim zarysie opisano działania, jakie zostały podjęte dla wdrożenia systemu tram-train w Polsce. W końcowej części artykułu odniesiono się do zagadnień technicznych związanych z różnicami w zakresie budowy i wyposażenia tramwajów i pojazdów kolejowych, a także omówiono zakres prac organizacyjno-prawnych, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia działań praktycznych. Wskazano potencjalnych realizatorów tych działań na poziomie krajowym. W ostatniej części przeprowadzono, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, krótka analizę przydatności sieci kolejowej do wprowadzenia systemu tram-train. Istotną częścią artykułu jest obszerna lista bibliografii. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych artykułów, których autor był współautorem. W poprzednich artykułach niektóre zagadnienia były tylko zasygnalizowane, dlatego jednak w związku z ich istotnym znaczeniem dla tematu systemu tram-train zostały omówione szerzej. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
 
REFERENCJE (15)
1.
2002-2018. Das Chemnitzer model. Folder firmy Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH.
 
2.
Ab Ende 2020 mit der "Straßenbahn" von Chemnitz nach Aue. https://www.mdr.de/sachsen/che....
 
3.
Chemnitz tram-train passenger traffic doubles. https://www.railjournal.com/pa....
 
4.
Durzyński Z., Pachołek M, Cichy R.: Conditions for using of trams on railway tracks sections in agglomeration communication in Poland. Materiały konferencyjne MET’2017. MATEC Web of Conferences 180, 03002 (2018).
 
5.
Durzyński Z., Pachołek M, Cichy R.: The premisses for adapting tram for driving on various types of track in an urban agglomeration. Pojazdy Szynowe 4/2017.
 
6.
Durzyński Z.: Podstawy metody wyznaczania parametrów energooszczędnej jazdy pojazdów trakcyjnych na obszarach aglomeracyjnych. Pojazdy Szynowe 2011 nr 3.
 
7.
Głos Wielkopolski. 10 października 2018.
 
8.
Harkins J.: Oslo Effect2. Trams’ effective role in tackling urban air quality. Materiały Konferencyjne MET2017. Warszawa.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370