PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono układy sterowania hamulcami opracowane przez IPS „TABOR” i zastosowane w elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN 57 poddawanych modernizacji. Opisana w artykule struktura układów i sposoby działania ich zespołów charakterystycznych dla układów elektropneumatycznych i mikroprocesorowych ilustruje rozwój tych układów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370