PL EN
 
STRESZCZENIE
Przedmiotem opracowania jest merytoryczna prezentacja procesu tworzenia innowacyjnego systemu transportowego do przewozu naczep drogowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym, nie mającego odniesienia do znanych systemów transportowych. W opracowaniu przedstawiono drogę dochodzenia od pierwotnego pomysłu koncepcyjnego do dojrzałej konstrukcji systemu. Przedstawione w artykule rozwiązania są częścią prac prowadzonych od wielu lat w Instytucie Pojazdów Szynowych „Tabor” w Poznaniu projektów mających na celu przywrócenie równowagi w dysproporcji pomiędzy przewozami drogowymi i kolejowymi. Wyniki prac badawczych są rezultatem zrealizowanego projektu rozwojowego nr 10-0065-10 pt. System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu kolejowo drogowym.
 
REFERENCJE (4)
1.
Medwid M.: Polski system transportu kolejowodrogowego (bimodalnego) typu TABOR. Instytut Pojazd ów Szynowych „TABOR”. 2006.
 
2.
Medwid M., Cichy R., Przepióra K.: Geometryczna analiza meganaczepy bimodalnej na wózkach bezadapterowych. XVII Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe ”. Kazimierz Dolny 2006.
 
3.
Medwid M., Szerbart R.: Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych zespołów pociągu bimodalnego typu TABOR. Pojazdy Szynowe nr 1, 2004.
 
4.
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu rozwojowego nr 10-0065-10 pt.: „System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu kolejowo – drogowym” – Archiwum IPS „TABOR”.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top