PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano przebieg badań oraz analizę dotyczącą możliwości wykorzystania ciśnienia akustycznego jako parametru diagnostycznego w ocenie stanu technicznego elementów wykonanych z materiałów kompozytowych. Przeprowadzono eksperyment w postaci testu impulsowego z wykorzystaniem młotka modalnego jako wzbudnika odpowiedzi wibroakustycznej układu. Wykazano, że duże wewnętrzne ubytki w strukturze powodują zmiany charakterystyki funkcji odpowiedzi częstotliwościowej (Frequency Response Function, FRF) w paśmie poniżej 8 kHz. W wyniku przeprowadzonej analizy udowodniono, że ciśnienie akustyczne może być skutecznie wykorzystywane w diagnozie elementów wykonanych z materiałów kompozytowych.
 
REFERENCJE (22)
1.
Brigham EO. The fast Fourier transform and its applications. Prentice-Hall, Inc.; 1988.
 
2.
Brüel & Kjær. Multi Purpose 6-channel Input Module - Type 3050 - Catalog data 2021. https://www.bksv.com/en/instru....
 
3.
Brüel & Kjær. Impact Hammer - Type 8206 - Catalog data 2021. https://www.bksv.com/en/transd....
 
4.
Brüel & Kjær. Microphone - Type 4189-A-021 - Catalog data 2021. https://www.bksv.com/en/transd....
 
5.
Buchalska E, Abramczyk M, Bułhak J. Composite brake shoes FR502 on railway vehicle as a substitute for cast iron shoes: laboratory in-service test. Zeszyty Naukowe Transport / Politechnika Śląska 2003;49:41–52.
 
6.
Bułhak J, Buchalska E. Composite brake shoes in Polish rolling stock: two years of in-service tests. Scientific Journal of Silesian University of Technology Series Transport 2004;54:39–45.
 
7.
Cempel C. Vibroacoustic Condition Monitoring. Harlow, United Kingdom: Ellis Horwood Ltd; 1993.
 
8.
DØSSING O. Structural Testing: Mechanical Mobility Measurements - Handbook. Bruel & Kjaer; 1988.
 
9.
Ghobadi A. Common Type of Damages in Composites and Their Inspections. World Journal of Mechanics 2017;7:24–33. https://doi.org/10.4236/wjm.20....
 
10.
Gutkin R, Green CJ, Vangrattanachai S, Pinho ST, Robinson P, Curtis PT. On acoustic emission for failure investigation in CFRP: Pattern recognition and peak frequency analyses. Mechanical Systems and Signal Processing 2011;25:1393–1407. https://doi.org/10.1016/j.ymss....
 
11.
Han Y, Sun W, Zhou J, Gong D. Vibration Analysis of Composite Multilayer Floor of High-Speed Train. Shock and Vibration 2019;2019:1–13. https://doi.org/10.1155/2019/6....
 
12.
Katunin A, Dragan K, Dziendzikowski M. Damage identification in aircraft composite structures: A case study using various non-destructive testing techniques. Composite Structures 2015;127:1–9. https://doi.org/10.1016/j.comp....
 
13.
Koniuszewska A, Naplocha K, Kaczmar J. Application of lightweight polymer and metal composite elements in the transportation 2015;22:2650–2656.
 
14.
Mastriani M. Quantum-Classical Algorithm for an Instantaneous Spectral Analysis of Signals: A Complement to Fourier Theory. Journal of Quantum Information Science 2018;08:52–77. https://doi.org/10.4236/jqis.2....
 
15.
Milewicz J, Mokrzan D, Szymański GM. The assessment of the technical condition of SO-3 engine turbine blades using an impulse test. Combustion Engines 2021;184:24–29. https://doi.org/10.19206/CE-13....
 
16.
Mokrzan D, Milewicz J, Szymański GM, Szrama S. Vibroacoustic analysis in the assessment of the technical condition of the aircraft airframe composite elements. Diagnostyka 2021;22:11–20. https://doi.org/10.29354/diag/....
 
17.
Murphy E, King EA. Strategic environmental noise mapping: Methodological issues concerning the implementation of the EU Environmental Noise Directive and their policy implications. Environment International 2010;36:290–298.
 
18.
Randall RB. Vibration-based Condition Monitoring. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2011. https://doi.org/10.1002/978047....
 
19.
Rao KD. Signals and Systems. Cham: Springer International Publishing; 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
20.
Tomaszewski F, Orczyk M. Comparison of noise inside selected types of rail vehicles during rides. Pojazdy Szynowe 2014;3:1–7.
 
21.
Tomaszewski F, Szymański GM. Wpływ luzu zaworowego na poziomy miar punktowych sygnału drganiowego w aspekcie diagnostycznym. Diagnostyka 2007;3:71–74.
 
22.
Zagadnienie UIC 5T53. Redukcja hałasu. Zastosowanie kompozytowych wstawek klocków hamulcowych. Materiały robocze na posiedzenie komitetu C5/C12. 2000.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370