PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono powody uruchomienia działań mających na celu wdrożenie niskoemisyjnych pojazdów szynowych. Opisano krótką historię rozwoju napędów zasilanych wodorem. Zwrócono uwagę, że wdrożenie do eksploatacji pojazdów szynowych zasilanych wodorem wiąże się z równoczesnym rozwojem produkcji i dystrybucji tego paliwa. Zostały opisane cechy nowych źródeł energii do stosowania w pojazdach szynowych, a w kolejnej części artykułu zaprezentowano pojazdy szynowe wdrożone na świecie. Następna część artykułu dotyczy podjętych w kraju działań związanych z napędami wodorowymi. Ze względu na aktualność tematu Krajowego Planu Odbudowy przytoczone zostały fragmenty jego zapisów dotyczące produkcji wodoru i nowoczesnego transportu szynowego. Dalszy rozdział został poświęcony aspektom ekonomicznym, a ostatni wymiernym korzyściom dla środowiska z zastosowania napędów trakcyjnych zasilanych wodorem. Druga część artykułu zostanie opublikowana w następnym numerze Pojazdów Szynowych.
 
REFERENCJE (27)
1.
Are hydrogen-powered trains the future? https://www.independent.co.uk/...
 
2.
Biowodór może zwiększyć udział OZE w transporcie. https://wysokienapiecie.pl/159...
 
3.
D’Ovidio G., Carpenito A., Masciovecchio C., Ometto A.: Preliminary analysis on advanced technologies for hydrogen light-rail train application in sub-urban non electrified routes. National Scientific Seminar SIDT. Politecnico Di Bari. 14-15.09.2017. University of L’Aquila ITALY
 
4.
Droga droga do samochodów wodorowych w Polsce. 4.03.2019. https://wysokienapiecie.pl/174...
 
5.
Durzyński Z., Orczyk M.: Tram-train elementem proekologicznego systemu transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej. Pojazdy Szynowe nr 4/2019. https://doi.org/10.53502/RAIL-...
 
6.
Durzyński Z.: Stan obecny i perspektywy niezelektryfikowanego transportu kolejowego w Polsce. Pojazdy Szynowe nr 4/2020. https://doi.org/10.53502/RAIL-...
 
7.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych - 2014/94/UE
 
14.
Hydrogen-powered trains could replace diesel engines in Germany. https://edition.cnn.com/2020/1...
 
15.
JSW chce być czołowym producentem wodoru. 10.12.2018. https://niezalezna.pl/249644-j...
 
16.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Warszawa, kwiecień 2021 r.
 
17.
Orczyk M. i inni: Circumstances of Railway Transport Hydrogenization in Poland. SAE Technical Paper 2020-01-2131, 2020, https://doi.org/10.4271/2020-0...
 
18.
Pielecha i i inni: Ultrakondensatory i ogniwa paliwowe w układach napędowych pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe nr 2/2019. https://doi.org/10.53502/RAIL-...
 
19.
Radomski M.: Pociągi wodorowe na polskich torach? To możliwe już w 2022 roku, ale do rozwiązania jest kilka problemów. Fleetguru. 12.09.2018
 
20.
Spain’s first hydrogen train to feature Hexagon Purus technology. https://www.h2-view.com/story/...
 
21.
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa 2017
 
22.
Uchwała nr 110/2019 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku
 
23.
Usidus. M.: Wsiąść do pociągu… wodorowego. https://mlodytechnik.pl/techni...
 
24.
Wodór – samorządy potrzebują systemowego wsparcia finansowego i nowego modelu współpracy. https://www.rynekinfrastruktur...
 
25.
Wodór jako paliwo konwencjonalne. https://pl.wikipedia.org/wiki/...
 
26.
Wodór, prąd, biopaliwa. Dekarbonizacja transportu będzie kosztowna. https://wysokienapiecie.pl/195...
 
27.
Woźniak. A.: Transport zamierza tankować wodór. 15.10.2020. https://energia.rp.pl/nowaener...
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top