PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wymagania zawarte w seriach norm w zakresie spawania obowiązujących przy budowie i naprawie pojazdów szynowych. Ponadto przedstawiono wymagania określone przez konstruktora na etapie projektowania pojazdu dotyczące technologii wykonania oraz jakości połączeń spawanych. Omówiono zasady przedstawiania połączeń spawanych na rysunkach. Opisano również zagadnienie uszkodzenia spoin. Ponadto zaprezentowano przykłady metod spawania metali.
 
REFERENCJE (9)
1.
Łukasik T., Szubyrt M. Wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji spawanych – metody nowego podejścia. Seminarium: Zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych – projektowanie, wykonawstwo, badania. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Grudzień 2007.
 
2.
Sobaś M., Antkowiak T., Kalinowski D. Wózek lokomotywy 111E. Pojazdy szynowe 4/2013.
 
3.
Ferenc K. Spawalnictwo. Wydawnictwo Naukowo Techniczne. Warszawa 2013.
 
4.
EN 15085-1 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 1: Postanowienia ogólne.
 
5.
EN 15085-2 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -Część 2: Wymagania jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych.
 
6.
EN 15085-3 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 3: Wymagania konstrukcyjne.
 
7.
EN 15085-4 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 4: Wymagania produkcyjne.
 
8.
EN 15085-5 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 5:Kontrola, badania i dokumentacja.
 
9.
Strona internetowa: www.fronius.com (dostęp: 19.02.2014).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370