PL EN
Algorytmy wyboru dróg przewozu ładunków w transporcie kolejowym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Inowacji w Lublinie
 
 
Data publikacji: 02-02-2009
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2009,1,1-5
 
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przybliżone algorytmy wyboru marszrut dla potoków ładunków w transporcie kolejowym. Bazują one na sieciach zrównoważonych i wykorzystują cykle o wagach ujemnych z cyrkulacją potoków. Wykorzystanie metod linearyzacji stycznymi i cięciwami znacznie zwiększyło efektywność zaproponowanych algorytmów.
 
REFERENCJE (8)
1.
Акулиничев В.М. и др.: Организация вагонопотоков и маршрутизация перевозок, М., «Транспорт»,1970.
 
2.
Cisowski T.: Metodyka wyboru dróg przewozu ładunków w transporcie kolejowym. Pojazdy Szynowe Nr /2008.
 
3.
Cisowski T.: Model matematyczny wyboru optymalnych dróg przewozu ładunków w transporcie kolejowym. Pojazdy Szynowe Nr /2008.
 
4.
Deo N.: Teoria grafów i jej zastosowanie w technice i informatyce, PWN, 1980.
 
5.
Gajda B.: Technologia i automatyzacja pracy stacji, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1983.
 
6.
Gutenbaum J.: Modelowanie matematyczne systemów, PWN, Warszawa-Łódź, 1987.
 
7.
Кутыркин А.В., Кадушин А.И.: Декомпозиционный алгоритм регулирования порожних вагонопотоков в АСУЖТ, М., «Транспорт», «Вестник ВНИИЖТ», №6,1978.
 
8.
[ 8] Кутыркин А.В.: Динамическая модель планирования и оперативного управления вагонопотоками, «Вестник ВНИИЖТ», №8,1981.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top