PL EN
 
STRESZCZENIE
Artykuł jest poświęcony realizacjom prac związanych z zastosowaniem układów napędu hybrydowego w przewidzianych do modernizacji lokomotyw spalinowych przeznaczonych do prac przetokowych i manewrowych. Zaprezentowano w nim wymagania i wytyczne dla głównych zespołów i układów tworzących napęd hybrydowy. Przedstawiono również spalinowe lokomotywy manewrowe, które zostały wytypowane do zastosowania w nich układów napędu hybrydowego oraz zaprezentowano wariantowe rozwiązania konstrukcyjne możliwe do zabudowy w każdej z wytypowanych lokomotyw. Ponadto przedstawione zostaną parametry głównych zespołów i charakterystyki trakcyjne oraz możliwości lokomotyw w pracy manewrowej z wykorzystaniem zasobników energii. W zakończeniu przedstawiony zostanie zakres dalszych prac konstrukcyjno- wdrożeniowych dla wybranego wariantu oraz możliwości jego realizacji. Artykuł został przygotowany w ramach projektu rozwojowego własnego NR 10 00 6210 pt. „Lokomotywa manewrowa z hybrydowym układem napędowym z wykorzystaniem wysokowydajnych zasobników energii” finansowanego z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
REFERENCJE (13)
1.
Marciniak Z.: Hybrydowe układy napędowe lokomotyw spalinowych, Logistyka, 2010 nr 4.
 
2.
Marciniak Z.: Napędy hybrydowe pojazdów trakcji elektrycznej i spalinowej, Pojazdy Szynowe, 2011 nr 4.
 
3.
Marciniak Z., Jakuszko W.: Koncepcja polskiej lokomotywy spalinowej z hybrydowym układem napędowym, Pojazdy Szynowe, 2012 nr 4.
 
4.
Marciniak Z., Mielniczuk J.: Polska koncepcja lokomotywy spalinowej z hybrydowym układem napędowym, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria Transport. Z. 98 – Środki i infrastruktura transportu, Warszawa 2013.
 
5.
Marciniak Z., Mielniczuk J.: Lokomotywy spalinowe jednokabinowe do prac manewrowych i przetokowych z hybrydowym układem napędowym (koncepcja i założenia), Problemy Kolejnictwa, 2014 (zgłoszony do druku).
 
6.
Praca zbiorowa. Koncepcja spalinowej lokomotywy manewrowej i przetokowej o układzie osi C z zabudowanym hybrydowym układem napędowym. Opracowanie OR-10373, IPS “Tabor”, Poznań, 12.2013.
 
7.
Praca zbiorowa. Koncepcja spalinowej lokomotywy manewrowej i przetokowej o układzie osi Bo-Bo z zabudowanym hybrydowym układem napędowym. Opracowanie OR-10374, IPS “Tabor”, Poznań, 12.2013.
 
8.
Praca zbiorowa. Koncepcja spalinowej lokomotywy manewrowej i przetokowej o układzie osi Co-Co z zabudowanym hybrydowym układem napędowym. Opracowanie OR-10375, IPS “Tabor”, Poznań, 12.2013.
 
9.
Praca zbiorowa. Dokumentacja hybrydowego układu napędowego lokomotywy spalinowej o układzie osi C (w zastosowaniu do zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu 401Da). Opracowanie PR 10 006210-401, IPS “Tabor”, Poznań, 11.2013.
 
10.
Praca zbiorowa. Dokumentacja hybrydowego układu napędowego lokomotywy spalinowej o układzie osi Bo-Bo (w zastosowaniu do zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu 6D). Opracowanie PR 10 006210-42, IPS “Tabor”, Poznań, 11.2013.
 
11.
Praca zbiorowa. Dokumentacja hybrydowego układu napędowego lokomotywy spalinowej o układzie osi Co-Co (w zastosowaniu do zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu TEM2). Opracowanie PR 10 006210-48, IPS “Tabor”, Poznań, 11.2013.
 
12.
Praca zbiorowa. Wytyczne i wymagania w zakresie wykonania dokumentacji konstrukcyjnej lokomotyw spalinowych z hybrydowym układem napędowym. Opracowanie OR 10482, IPS “Tabor”, Poznań, 03.2014.
 
13.
Praca zbiorowa. Podstawowe parametry głównych zespołów wchodzących w skład hybrydowego układu napędowego wybranych spalinowych lokomotyw manewrowych. Opracowanie OR 10497, IPS “Tabor”, Poznań, 03.2014.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top