PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szacowaniem kosztów zewnętrznych w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego. Przedstawiono wybrane wyniki badań wykorzystywanych między innymi przez instytucje europejskie do oceny kosztów zewnętrznych generowanych przez poszczególne gałęzie transportu. Wskazano także na nowe kategorie kosztów zewnętrznych, będące obecnie w obszarze zainteresowania badaczy.
 
REFERENCJE (9)
1.
Annema J., Koopmans C., The practice of valuing the environment in cost-benefit analyses in transport and spatial projects, Journal of Environmental Planning and Management, 2014 (w druku, DOI:10.1080/09640568.2014.941975).
 
2.
Damart S., Roy B., The uses of cost–bene?t analysis in public transportation decision-making in France, Transport Policy, vol. 16, 2009, s. 200–212.
 
3.
De Brucker K., Macharis C., Verbeke A., Multicriteria analysis and the resolution of sustainable development dilemmas: A stakeholder management approach, European Journal of Operational Research, vol. 224, 2013, s. 122–131.
 
4.
European Commission, Commission calculation of the external cost savings according to Article 5(3)of the draft Regulation, 2002.
 
5.
Fridell E., Belhaj M., Wolf C., Jerksjö M., Calculation of external costs for freight transport, Transportation Planning and Technology, vol. 34, nr 5, s. 413-432.
 
6.
Griškevičiūtė-Gečienė A., Burinskienė M., Towards creating the assessment methodology for urban road transport development projects, Technological and Economic Development of Economy, vol. 18, nr 4, 2012, s. 651-671.
 
7.
Handbook on estimation of external costs in the transport sector, Produced within the study Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport (IMPACT),Version 1.1, CE Delft, 2008.
 
8.
Markovich J., Lucas K., The Social and Distributional Impacts of Transport: A Literature Review. Transport Studies Unit, School of Geography and the Environment, Working Paper N° 1055, Sierpień 2011, Oksford.
 
9.
Zmuda-Trzebiatowski P., Bieńczak M., Kiciński M., Fierek S., Żak J., Wielokryterialna ocena wariantów przebudowy skrzyżowania z ruchem okrężnym na przykładzie modernizacji Ronda Rataje w Poznaniu, Technika Transportu Szynowego, nr 9, 2012, cd, s. 4585–4594.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top