PL EN
 
STRESZCZENIE
Artykuł dotyka kwestii redukcji hałasu toczenia emitowanego przez wagon towarowy poprzez zastosowanie kompozytowej wstawki hamulcowej. Przedstawiono możliwości zastosowania kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL, nie posiadającej homologacji UIC, w wagonach towarowych poruszających się w transeuropejskim systemie kolei. Publikacja zawiera analizę obecnie obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów, regulujących interoperacyjność kolei w zakresie układu hamulcowego oraz przedstawia sposób postępowania umożliwiający zastąpienie wstawek żeliwnych kompozytowymi w istniejącym taborze. W artykule zaprezentowano ponadto wyniki prób stanowiskowych i eksploatacyjnych kompozytowej wstawki hamulcowej FR510 przeprowadzone w Polsce i w Maroku oraz porównanie właściwości tego materiału z wynikami wstawek typu LL, które uzyskały homologację UIC w projekcie EuropeTrain.
 
REFERENCJE (15)
1.
DECYZJA KOMISJI 2011/229/UE z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych;.
 
2.
Gräber J.: EuropeTrain and the Homologation of a Low Noise Brake System with LL Brake Blocks, UIC, 28t May 2013, Presentation;.
 
3.
UIC CODE 541-4 OR, Brakes - Brakes with composite brake blocks – General conditions for certification of composite brake blocks, 4th edition, January 2010;.
 
4.
DECYZJA KOMISJI 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei;.
 
5.
European Railway Agency: LIST OF FULLY UIC APPROVED COMPOSITE BRAKE BLOCKS FOR INTERNATIONAL TRANSPORT, ERA/TD/2009-02/INT, 31 May 2013;.
 
6.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2006/861/WE;.
 
7.
Schirmer A.: Friction elements for wheel tread brakes in WAG TSI 2013 version 1.0, ERA, 7 October 2013, Presentation;.
 
8.
EN 14531-6:2009, Railway applications. Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking. Step by step calculations for train sets or single vehicles;.
 
9.
UIC CODE 544-1 V, Brakes – Kraking Performance, 5th edition, June 2013;.
 
10.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;.
 
11.
Bułhak J., Buchalska E.: Redukcja hałasu emitowanego przez tabor towarowy poprzez zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych, Technika Transportu Szynowego, 11-12/2006;.
 
12.
Udział PKP CARGO S.A. w projekcie UIC EuropeTrain, Gdańsk, 11 października 2011, Prezentacja;.
 
13.
www.europetrain.uic.org;.
 
14.
UIC B 126/RP 43, Synthesis paper on the EuropeTrain operation with LL brake blocks - Final Report-Management Summary, February 2013, UIC Report;.
 
15.
Usage guidelines for composite (LL) brake blocks - Rail System Forum SET 07 – “Braking” - UIC – Question 5 – 110, 1 August 2013, 10th edition;.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top