PL EN
 
STRESZCZENIE
Współczesne układy elektryczne często są zasilane ze źródeł napięcia odkształconego pochodzącego z przekształtników energoelektronicznych. Artykuł jest opisem pracy pewnego nowego układu trójfazowego kaskadowego falownika napięcia z trójfazowym transformatorem, jako źródła napięcia bez wyższych harmonicznych do rzędu 10 włącznie, lub w wersji rozbudowanej bez harmonicznych do rzędu 22, na podstawie analizy z wykorzystaniem pojęcia wektora przestrzennego. Źródło trójfazowego napięcia o takiej jakości napięcia jest wystarczające do zasilenia obwodów pomocniczych prądu przemiennego pojazdu trakcyjnego, jak i może zasilać sieć autonomiczną, w tym silniki indukcyjne.
 
REFERENCJE (10)
1.
Norma PN-EN 50160: grudzień 2002.
 
2.
Lubośny Z.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2006.
 
3.
Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2005, wyd. VI.
 
4.
Mohan N., Electric drives. MNPERE, Minneapolis 2001.
 
5.
Płachtyna E.: Matematiczeskoje modelirowanie elektro-maszinno-wentilnych sytem. Izdatielstwo „Wyższa Szkoła”, Lwów 1986.
 
6.
Markiewicz H. Klajn A. Norma PEN 50160. Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych w Podręcznik INPE dla elektryków, zeszyt 6, Jakość energii elektrycznej. Europejski program LPQI. Wydawnictwa SEPCOSiW, Warszawa 2005.
 
7.
Skvarenina T. L.: The Power Electronics Handbook. Industrial Electronics Series CRC Press. Washington 2000.
 
8.
Kaźmierkowski M. P.: Automatic Control of Converter-Fed Drives. Elsevier Publisher, Amsterdam-London-New York-Tokyo 1994.
 
9.
Halpin S. M., Card A.: Power Quality [in:] Power Electronics Handbook, Rashid M. H. (Editor-in- Chieff), Academic Press 2001.
 
10.
Strzelecki R., Supronowicz H.: Filtracja harmonicznych w sieciach zasilających prądu przemiennego. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top