PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The purpose of this article is to introduce to the methodology of increasing electromagnetic compatibility in distributed system, on the example of the implementation of works in the field: "Research and improvement of electromagnetic compatibility of railway traffic control devices and rolling stock", which are the subject of the BRIK project. The methodology is defined here as a set of rules for conducting research in order to achieve an intended goal. The article proposes a procedure to improve the EMC condition of distributed systems. For monitoring the quality of the system operation in terms of electromagnetic compatibility, the implementation of the OEE indicator was suggested.
 
REFERENCJE (7)
1.
Tanenbaum A.S., van Steen M. Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice-Hall, Inc. 2016. https://dl.acm.org/doi/10.5555....
 
2.
BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejo-wej” – wspólne przedsięwzięcie podmiotów: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polskie Koleje Państwowe (PKP); Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie – Badania naukowe i prace rozwojowe. https://archiwum.ncbr.gov.pl/f....
 
3.
Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the interoperability of the rail system within the European Union. https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
4.
Mazurek W. Wskaźnik OEE – teoria i praktyka – wydanie II, Neuron 2014. http://www.neuron.com.pl/pliki....
 
5.
Overall Equipment Effectiveness. http://oee.com (accessed on 28.02.2022).
 
6.
Automatyczne wyliczanie: wskaźnik OEE – SPC – KPI. https://www.vix.com.pl/automat... (accessed on 28.02.2022).
 
7.
Six Big Losses. https://www.vorne.com/pdf/six-... (accessed on 18.08.2022).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top