PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono środki konstrukcyjne i materiałowe zwiększające pasywne bezpieczeństwo pojazdów szynowych przed skutkami zderzenia. Jak wynika z nowoczesnych trendów rozwojowych w pojazdach szynowych, coraz częściej stosuje się specjalne elementy zderzno-pochłaniające oraz dostosowuje się konstrukcję pojazdu do przejęcia coraz większej energii zderzenia. W opracowaniu przedstawiono również inne środki konstrukcyjne mające na celu zwiększenie pasywnego bezpieczeństwa pojazdów szynowych. Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2005÷2007 jako projekt badawczy pt. „Teoretyczne i techniczne możliwości kształtowania stref zgniotu ustrojów nośnych pojazdów szynowych.”
 
REFERENCJE (28)
1.
Löber M., Schneider S., Sifri N., Trotsch P.: Innovative crashfähige Kastenstruktur der Traxx-Lokomotiven. Elektrische Bahnen 8-9/2004.
 
2.
Pietrzyk W.: Połączenia w konstrukcji maszyn. Politechnika Poznańska. Poznań 1978.
 
3.
Sanecki H.: Metodyka przygotowania pojazdów testowych do wysokoenergetycznych badań zderzeniowych kabin pojazdów szynowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów . Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Politechnika Warszawska. Nr 2(61)/2006.
 
4.
Schmidt M.: Moderne Fahrwerksrahmen-Fertigung in Graz. ZEV+DET Glasers Annalen Nr.123.09.1999.
 
5.
Schneider S., Staub J.: Kombiniertes Pufferund Deformationselement für Schienenfahrzeuge. ZEV+DET Glasers Annalen Nr 124, 07.2000.
 
6.
Wolter W.: Kollisionssichere Eisenbahnfahrzeuge. Eisenbahnfahrzeugbau. Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Schienen der Welt, 05.2003.
 
7.
Zehnder J.: Über die Crash-Sicherheit von Aluminium-Wagenkästen. ZEV+DET Glasers Annalen Nr.125, 9/10 2001.
 
8.
Karta UIC 432: Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. 10-te wydanie, sierpień 2005.
 
9.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 10-te wydanie z maja 2006.
 
10.
Karta UIC 526-1: Wagony towarowe. Zderzaki o skoku 105 mm. 2-gie wydanie z 1.07.1998.
 
11.
Karta 526-3. Wagony towarowe. Zderzaki o skoku 130 i 150 mm. 2-gie wydanie z 1.07.1998.
 
12.
Karta UIC 528: Urządzenia zderzakowe do wagonów pasażerskich. 7-me wydanie z 1.01.1991 ze zmianą z 1.07.1995.
 
13.
Karta UIC 529: Wagony towarowe. Amortyzatory hydrodynamiczne o dużym skoku. Warunki techniczne.1-sze wydanie z 01.01.1978.
 
14.
Karta UIC 566: Obciążenie pudeł wagonów pasażerskich i ich części dobudowanych. 3-cie wydanie z 1.01.1990 z uzupełnieniem z 1.07.1994.
 
15.
Karta UIC 573: Warunki techniczne dotyczące budowy wagonów-cystern. 6-te wydanie, kwiecień 2005.
 
16.
Karta UIC 660: Przepisy dotyczące zapewnienia kompatybilności technicznej dla pociągów do stosowania dużych prędkości. 2-gie wydanie z 08. 2002.
 
17.
Karta UIC 827-2:Warunki techniczne na dostawę pierścieni stalowych sprężyn zderzakowych. 3 –cie wydanie z 1.01.1981 z uzupełnieniem z 1.04.1981.
 
18.
PN-EN 10025-2:2005(U): Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych-część 2:Warunki techniczne dostawy dla stali konstrukcyjnych niestopowych.
 
19.
PN-EN 10088-1:2005(U): Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję.
 
20.
Alstom GmbH: Präsentation eines Sicherheits-Chemiekesselwagens CeSa mit Crashversuchen. ZEV+DET Glasers Annalen Nr.124/07.2000.
 
21.
EST Eisenbahnsystemtechnik GmbH &Co.KG: Crashpuffer. ZEV+DET. Glasers Annalen Nr. 126/10.2002.
 
22.
Schwab Verkehrstechnik AG ( Schaffhausen-Schweiz): Neue Puffer. Eisenbahntechnische Rundschau. 1/2005.
 
23.
Materiał reklamowy: Domex. Welding of cold forming steels. SSAB Tunnplåt AB.2001.
 
24.
Materiał reklamowy: High strength steels for higher payload on railway wagons. SSAB Tunnplåt AB. SSAB News nr 1 z 2001.
 
25.
Raport końcowy ERRI B12/ Rp.17 (8-me wydanie): Program prób wagonów towarowych z podwoziem i strukturą wagonu ze stali ( które nadają się do zabudowy automatycznego sprzęgu pracującego na rozciąganie i na ściskanie) i których wózki mają ramę stalową. ( Versuchsprogramm für Güterwagen mit Untergestell und Wagenkasten aus Stahl (die für den Einbau der Automatischen Zug-Druck Kupplung geeignet sind) und deren Drehgestelle mit stählernem Drehgestellrahmen). Utrecht , kwiecień 1997.
 
26.
Raport ORE/ERRI B205/Rp.1: Podstawowe wytyczne bezpieczeństwa przed zderzeniem pojazdów szynowych (Leitende Grundsätze der Aufprallsicherheit von Eisenbahnfahrzeugen). Utrecht 11/1994.
 
27.
Raport ORE/ERRI B106/Rp.20: Wytrzymałość na zderzenia pudła wagonu osobowego. Oddziaływania zderzeń zdeterminowanych wypadkiem na wagony osobowe. Zalecenia warunków technicznych dostawy. (Stossfestigkeit des Wagenkastens von Reisezugwagen. Auswirkungen unfallbedingter Stösse auf Untersuchung. Vorschläge für technische Lieferbedingungen). Utrecht 12/1993.
 
28.
Raport ORE/ERRI B106/Rp.26: Numeryczna (dwuwymiarowa) symulacja zderzenia dwóch pociągów pasażerskich z porównaniem dwóch układów konstrukcyjnych. Utrecht 1994.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top