PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii łączności bezprzewodowej w monitorowaniu stanu mobilnego pojazdu szynowego. Przedstawiono standardową według UIC koncepcję komunikacyjnej sieci pociągowej TCN. Zastosowanie wybranych, bezprzewodowych technologii sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem mobilnych sieci szerokopasmowych omówiono na wybranych przykładach.
 
REFERENCJE (14)
1.
Cho Ch.-H., Lee J.-D., Lee J.-H., Kim K.-H., Kim Y.-J.: Design of the Train Network Simulator Base on Train Communication Network, ISIE, Pussan, 2001.
 
2.
Dąbrowa-Bajon M.: Podstawy sterowania ruchem kolejowym, WPW, 2002.
 
3.
Donelson J.: Performance of an On-Board Monitoring System in a Revenue Service Demonstration, Proceedings of JRC2005.
 
4.
Nieva T., Fabri A., Wegmann A.: Remote Monitoring of Railway Equipment Using Internet Technologies, Technical Report No. DSC/2001/18, 2001.
 
5.
Szulc W.: Zastosowanie standardu GSM-R w systemach zarządzania ruchem kolejowym, Zabezpieczenia, Nr 5, 2006.
 
6.
Wesołowski K., Wódczak M.: System mobilnego szerokopasmowego dostępu radiowego WiMAX IEEE 802.16e, Przegląd Telekomunikacyjny, No. 6, 2006.
 
7.
Zou F., Jiang X., Lin Z.: Implementing Wireless Broadband Digital Network for the Railway Information System, Proceedings of JRC2006.
 
8.
IEC 61375-1, Electric railway equipment – Train bus – Part 1: Train Communication Network, 1999.
 
9.
Karta UIC 176. Wymagania dla elektronicznych tablic informujących podróżnych w pociągach. Wyd. 1 z czerwca 2001.
 
10.
Karta UIC 556. Przekazywanie informacji w pociągu. Wyd. 4 z sierpnia 2005.
 
11.
Karta UIC 557. Technika diagnostyki w wagonach pasażerskich. Wyd. 2 ze stycznia 1998.
 
12.
Karta UIC 647. Model funkcjonalny zdalnego sterowania z pojazdów napędzanych. Wyd. 1 z maja 2006.
 
13.
Projekt TrainCom: www.traincom.org.
 
14.
Projekt ROSIN: www.labs.it/rosin.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top