PL EN
 
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest obliczeniom i badaniom symulacyjnym lekkich pojazdów szynowych dla określenia głównych parametrów układu napędowego z wykorzystaniem zespołu silnik spalinowy – prądnica – silniki trakcyjne. Przedstawiono konfiguracje lekkich pojazdów szynowych, napędów oraz ich modele (mechaniczne i ideowe), na których prowadzone są analizy i badania, wykorzystując ich nominalne parametry. Szeroka analiza dotyczyła określenia charakterystyk trakcyjnych pojazdów z wyznaczeniem wielkości oporów ruchu przyspieszeń rozruchowych oraz wyznaczenia wartości współczynnika wykorzystania masy przyczepnej i przyspieszeń układu zawieszenia silnika trakcyjnego, co pozwoli na ostateczne sprecyzowanie parametrów układu. Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 4T 12D01227 pt.: „Spalinowoelektryczny napęd dla lekkich wieloczłonowych pojazdów szynowych”.
 
REFERENCJE (7)
1.
Grzechowiak R., Marciniak Z., Sienicki A.: „Wybór układu biegowego i napędowego dla krajowego autobusu szynowego”. Pojazdy Szynowe nr 4/2003.
 
2.
Grzechowiak R., Marciniak Z., Sienicki A.: „Symulacja komputerowa przy wyborze koncepcji i parametrów układów biegowych autobusu szynowego”. Pojazdy Szynowe nr 2/2003.
 
3.
Marciniak Z.: „Układy napędowe krajowych autobusów szynowych dla ruchu lokalnego”. Pojazdy Szynowe nr 3/2003.
 
4.
Marciniak Z.: „Przegląd lekkich wieloczłonowych pojazdów szynowych z napędem spalinowo- elektrycznym”. Pojazdy Szynowe nr 2/2006.
 
5.
Marciniak Z.: „Koncepcja spalinowo-elektrycznych układów napędowych dla lekkich pojazdów szynowych”. Materiały XVII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe” Kazimierz Dolny 2006.
 
6.
Praca zbiorowa pod kierunkiem Z. Marciniaka: „Opracowanie i wybór na podstawie badań symulacyjnych układu napędowego i biegowego autobusu szynowego dla ruchu lokalnego”. Projekt badawczy KBN nr 9T12C04919. Praca niepublikowana. IPS „Tabor” Poznań 2003.
 
7.
Praca zbiorowa pod kierunkiem Z. Marciniaka: „Spalinowo-elektryczny napęd dla lekkich wieloczłonowych pojazdów szynowych”. Projekt badawczy KBN nr 4T12D01227. Praca niepublikowana. IPS „Tabor” Poznań 2006.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370