PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano wymagania i wytyczne techniczno-eksploatacyjne dla lekkich pojazdów szynowych oraz spalinowo-elektrycznych układów napędowych. Przedstawiono koncepcje rozwiązań układów do zabudowy podpodłogowej oraz zabudowy wewnątrzpojazdowej z wykorzystaniem wózków jedno- i dwuosiowych. Ponadto przedstawiono założenia dla proponowanych do wykonania w kraju układów napędowych z wykorzystaniem zespołów prądotwórczych – silnik spalinowy + prądnica synchroniczna. Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 4T12DO1227 pt.: „Spalinowoelektryczny napęd dla lekkich wieloczłonowych pojazdów szynowych”.
 
REFERENCJE (10)
1.
Marciniak Z.: Przegląd lekkich wieloczłonowych pojazdów szynowych z napędem spalinowo-elektrycznym. Pojazdy Szynowe nr 2/2006.
 
2.
Marciniak Z.: Koncepcja spalinowoelektrycznych układów napędowych dla lekkich pojazdów szynowych. Materiały XVII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, Kazimierz Dolny 2006 r.
 
3.
Marciniak Z. , Sienicki A.: Wybór parametrów spalinowo-elektrycznego układu napędowego dla lekkiego pojazdu szynowego na podstawie obliczeń i badań symulacyjnych. Pojazdy Szynowe nr 4/2006 r.
 
4.
Praca zbiorowa pod kierunkiem Z. Marciniaka: Wymagania i wytyczne dla nowoczesnego spalinowo-elektrycznego zespołu napędowego oraz koncepcje i założenia możliwych rozwiązań dla krajowego zespołu napędowego. Projekt badawczy KBN nr 4T12D01227. Praca niepublikowana. IPS „Tabor”, Poznań 2005 r.
 
5.
Karta UIC 505-1. Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. Wyd. 10, 05.2006 r.
 
6.
Karta UIC 518. Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. Wyd. 3, 08.2005 r.
 
7.
Karta UIC 515-0. Tabor dla transportu pasażerskiego. Wózki - Układy biegowe. Wyd. 2, 04.2001 r.
 
8.
Karta UIC 624. Badanie emisji gazów wydechowych silników spalinowych trakcyjnych. Wyd. 3, 02.2006 r.
 
9.
Norma PN-EN 12663:2002. Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych.
 
10.
Norma PN-92/K-11000. Tabor kolejowy. Hałas. Ogólne wymagania i badania.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top