PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
Inne
 
STRESZCZENIE
Wzrost złożoności zadań realizowanych przez przedsiębiorstwa wymaga wdrażania nowoczesnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. Konkurencja, dynamika otoczenia biznesowego wymusza poszukiwanie nowych form współpracy, obniżanie kosztów działalności, wdrażanie nowych metod zarządzania. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi zarządzanie projektami, przyspieszając procesy wdrażania nowych strategii i umożliwiając wyprzedzenie konkurencji w obszarze nowych produktów i usług. Celem artykułu jest przedstawienie elementów zwinnych metodyk zarządzania projektami, które można zastosować podczas realizacji projektów transportowych kolejowych, dotychczas realizowanych w oparciu o tradycyjne metodyki zarządzania projektami. W artykule przedstawiono rekomendacje opracowane w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w okresie maja i czerwca 2021 roku pośród członków zespołów projektowych realizujących projekty dotyczące taboru, współfinansowane ze środków publicznych. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły wskazanie elementów zwinnych metodyk zarządzania projektami, które można z powodzeniem zaimplementować podczas realizacji projektów transportowych dotyczących suprastruktury.
 
REFERENCJE (9)
1.
Hammarberg M., Sundén J., Kanban. Zobacz, jak skutecznie zarządzać pracą!, HELION Gliwice 2020.
 
2.
Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO (The Stationery Office), London 2017.
 
3.
Kim SH., Whitt W., Statistical Analysis with Little’s Law, Operations Research, Vol. 61, No. 4, July-August 2013, pp. 1030-1045. DOI: 10.1287/opre.2013.1193.
 
4.
Knapp B. W., A Project Manager’s Guide to Passing the Project Management Exam, The Project Management Excellence Center. Inc., US 2006.
 
5.
Little J. D.C., Graves S. C., Little’s Law, [w:] D. Chhajed, T. J. Lowe, Bulding Intuition. Insights from Basic Operations Management Models and Principles, Springer 2008, pp. 81-100.
 
6.
Ockerman S., Reindl S., Doskonalenie Scruma. Przewodnik dla praktyków. O wyzwaniach, korzyściach i zwinnych zespołach, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2020.
 
7.
Strojny J., Szmigiel K., Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami, Modern Management Review, vol. XX, 22/3 (2015), s. 249 – 265. DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.48.
 
8.
Wyrozębski P., Biuro zarządzania projektami (PMO), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.
 
9.
Young T. L., The Handbook of Project Management. A Practical Guide to effective policies, techniques and processes, Koghan Page, London 2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370