PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule omówiono konstrukcję nośną wagonu osobowego, w której klasyczną strukturę szkieletową zastąpiono elementami powierzchniowymi o budowie porowatej. Zaprezentowano wyniki analiz wytrzymałości proponowanych rozwiązań oraz porównanie ich z rezultatami dla konstrukcji klasycznej. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części [1] oceniono wytrzymałość konstrukcji wagonu osobowego z dachem wykonanym z elementów powierzchniowych o strukturze porowatej, a w drugiej części artykułu (2) omówiono możliwości rozszerzenia zastosowań takich elementów do budowy ścian bocznych wagonu. Praca powstała w ramach projektu badawczego nr N509 014 32/099 pt. „Elementy powierzchniowe z materiału porowatego w budowie pojazdów szynowych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2007÷2008
 
REFERENCJE (1)
1.
Mielniczuk J., Kuligowski P.: Analiza wytrzymałości konstrukcji wagonu osobowego z zastosowaniem materiału porowatego (1). Pojazdy Szynowe 1/2008.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top