PL EN
 
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie typowych, najczęściej pojawiających się uszkodzeń i usterek systemów, układów, zespołów i podzespołów na tle architektury trakcyjnego pojazdu szynowego. Jako reprezentatywny kolejowy pojazd trakcyjny, z punktu widzenia tematu artykułu, przyjęto pojazd skupiający w sobie maksymalną liczbę urządzeń decydujących o parametrach ruchowych, bezpieczeństwie jazdy, komforcie pracy obsługi, wygodzie pasażerów i ochronie środowiska.
 
REFERENCJE (5)
1.
Antkowiak T.: Diagnostyka i prognozowanie stanu węzła łożyskowego układu biegowego pojazdu szynowego. Pojazdy Szynowe nr 2/2012.
 
2.
Goliwąs D., Maluśkiewicz M.: Model systemu diagnostycznego urządzeń do wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza pojazdach trakcyjnych. OR-10012. Opracowanie IPS „Tabor”. Poznań, 2011.
 
3.
Kaluba M., Iwanowski J.: Uruchamianie laboratoryjnego modelu systemu diagnozowania hamulca dla lokomotywy. OR-10158. Opracowanie IPS „Tabor”. Poznań, 2011.
 
4.
Kurpisz D., Durzyński A.: Opracowanie algorytmów obiektywnej oceny stanu aktualnego i prognozowanego zużycia klocków hamulcowych. OR-10042. Opracowanie IPS „Tabor”. Poznań, 2011.
 
5.
Łastowski M.: Prognozowanie stanu pierwotnych i wtórnych źródeł energii elektrycznej. OR-9811. Opracowanie IPS „Tabor”. Poznań, 2010.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top