PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule opisano zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne EN57, EN71 i EW60 eksploatowane w kraju, a wyprodukowane wcześniej przez Fabrykę Wagonów „Pafawag” Wrocław w latach 1962 ÷ 1990. Przedstawiono w nim zakres modernizacji e.z.t EN57-SPOT, EN57KM i EN57SKM (dla PKP Przewozy Regionalne, Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskicj w Trójmieście) oraz EN71 i EW60 (dla Kolei Mazowieckich) zrealizowanych przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” przy udziale Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor” uczestniczącym w pracach projektowych, badawczych i w procesie dopuszczenia do ruchu po torach PKP PLK S.A. wszystkich zmodernizowanych zespołów. Zaprezentowano również opisy ważniejszych zmodernizowanych układów i systemów oraz zamierzenia przyszłościowe odnośnie ich dalszej modernizacji.
 
REFERENCJE (10)
1.
Biliński J., Marciniak Z: Modernizacje krajowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu aglomeracyjnego i podmiejskiego. Materiały konferencyjne XVIII Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe, Tom 2 str. 266-277. Katowice – Ustroń, 2008r.
 
2.
Kaska J., Pawlak Zdz., Sienicki A.: Modernizacja wózków typu 5B/6B do elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 i EN71. Pojazdy Szynowe, 2003 nr 4.
 
3.
Marciniak Z.: Propozycje modernizacyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem taboru eksploatowanego w lokomotywowni Kraków-Prokocin. Materiały Konferencyjne Kraków – Zembrzyce, 1996.
 
4.
Marciniak Z.: Propozycje modernizacyjne lokomotywy EP09 i elektrycznego zespołu trakcyjnego. Materiały Konferencyjne „Wybrane problemy transportu szynowego w 150 lecie kolei polskich” Kraków – Zakopane, 1997.
 
5.
Praca zbiorowa: Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EW60 (6WEb). Technika Transportu Szynowego, 2007 nr 5÷6.
 
6.
Dokumentacja techniczno-ruchowa. Elektryczny zespół trakcyjny serii EW60 (6WEb). Praca ZNTK Mińsk Mazowiecki, 2007.
 
7.
Dokumentacja techniczno-ruchowa – Elektryczny zespół trakcyjny serii EN57: Praca ZNTK Mińsk Mazowiecki, 2005.
 
8.
Dokumentacja techniczno-ruchowa jednostki elektrycznej 5Bh+6Bh+5Bh. Opracowanie ZNTK Mińsk Mazowiecki, 2006.
 
9.
Dokumentacja techniczno-ruchowa – Elektryczny zespół trakcyjny EN57KM. Opracowanie ZNTK Mińsk Mazowiecki, 2007.
 
10.
Dokumentacja techniczno-ruchowa – Elektryczny zespół trakcyjny EN57SKM. Opracowanie ZNTK Mińsk Mazowiecki, 2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top