PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano nowatorskie rozwiązanie platformy do przewozu kontenerów. Platforma charakteryzuje się małą masą własną oraz posiada właściwość zmiany długości, która może być dostosowana do długości kontenera, zwłaszcza 40 i 30 stopowego. Podano krótki opis podstawowych zespołów oraz przedstawiono zalety prezentowanego rozwiązania.
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top