PL EN
 
STRESZCZENIE
W publikacji przedstawiono rzeczywistą strukturę prototypu pociągu bimodalnego złożonego z trzech jednostek ładunkowych, przygotowanego do eksploatacji w ruchu „S” i „SS”. Zaprezentowano innowacyjne cechy systemu w odniesieniu do systemu opracowanego wcześniej w IPS „TABOR” przystosowanego do dużych prędkości w ruchu towarowym. Wskazano na ekonomiczne efekty możliwe do uzyskania w produkcji części składowych systemu wynikające ze standaryzacji układu biegowego. Zaprezentowano walory gabarytowe systemu w odniesieniu do skrajni kolejowej. Publikacja jest wynikiem realizacji projektu rozwojowego nr R1003503 finansowanego ze środków budżetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
REFERENCJE (5)
1.
Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela 28.03.2011. Wersja ostateczna.
 
2.
Medwid M: Studium tworzenia intermodalnych środków technicznych transportu lądowego w szczególności taboru bimodalnego. Rozprawa nr 422. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań. Poznań 2008.
 
3.
Medwid M: Polski system transportu kolejowo – drogowego [Bimodalnego] Typu „Tabor”. Monografia. Wydawnictwo IPS „TABOR”. Poznań 2006.
 
4.
Karta UIC 506. Przepisy dla zastosowania skrajni powiększonych GA, GB, GC.
 
5.
Karta UIC 505. Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top