PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano badania i analizę wskaźników ekologicznych dwóch ciągników szynowo-drogowych zrealizowane podczas rzeczywistej eksploatacji. Warunki testów i konstrukcje pojazdów charakteryzowały się zbliżonymi parametrami, przy czym obiekty spełniały odmienne normy emisji spalin: Stage IIIB i Stage IV. W badaniach zastosowano aparaturę z grupy PEMS. W analizie wskaźników ekologicznych wyznaczono jednostkową emisję szkodliwych związków gazowych i cząstek stałych. Uzupełnienie stanowi ocena wskaźników toksyczności, będących odniesieniem poszczególnych związków do emisji CO2. Korzystniejsze charakterystyki ekologiczne uzyskał pojazd spełniający nowszą normę emisji spalin, co wynikało przede wszystkim z zastosowania w jego konstrukcji zaawansowanych układów oczyszczania spalin.
 
REFERENCJE (16)
1.
AVL List GmbH. Micro Soot Sensor. Transient High Sensitive Soot Measurement. Graz 2010.
 
2.
Daszkiewicz P.,Andrzejewski M.: Preliminary analyzes in terms of the possibility of reducing energy consumption by the SM42 locomotive used in track works, MATEC Web of Conferences, Vol. 118, EDP Sciences, 2017.
 
3.
GlobalMRV Inc. AxionRS+. Introducing the world’s first Micro PEMS with remote monitoring capabilities, Cheektowaga 2017.
 
4.
Fuć P., Lijewski P., Sokolnicka B., Siedlecki M., Szymlet N.: Analysis of Exhaust Gas Flow Through a Particulate Filter in the Exhaust of the Spark Ignition Direct Injection Engine, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, No. 1, AIP Publishing LLC, 2019.
 
5.
Lijewski P.: Studium emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniu pozadrogowych, Rozprawa habilitacyjna nr 516, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 
6.
Lijewski P., Merkisz J., Fuć P., Kozak M., Rymaniak Ł: Air pollution by the exhaust emissions from construction machinery under actual operating conditions, Applied Mechanics and Materials, Vol. 390, pp. 313-319). Trans Tech Publications, 2013.
 
7.
Kamińska M., Rymaniak Ł., Daszkiewicz P., Lijewski P.: Test guidelines for evaluation real driving emission two-way vehicles. MATEC Web of Conferences, 294, 02009–1–02009–8, Lviv, Ukraine 2019.
 
8.
Marciniak Z., Stawecki W., Merkisz J., Pielecha I., Pielecha J.: Możliwości modyfikacji taboru spalinowego w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne, Technika Transportu Szynowego, 3/2011.
 
9.
Materiały producentów pojazdów rolniczych.
 
10.
Medwid M., Stawecki W., Czerwiński J., Jakuszko W.: Wielozadaniowy ciągnik szynowo-drogowy nowej generacji, Pojazdy Szynowe 3/2016 .
 
11.
Merkisz J., Lijewski P., Fuć P, Siedlecki M, Ziolkowski A.: Development of the methodology of exhaust emissions measurement under RDE (Real Driving Emissions) conditions for non-road mobile machinery (NRMM) vehicles, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 148, Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016) 22–23 September 2016, Krakow, Poland.
 
12.
Merkisz J., Pielecha J, Fuć P., Lijewski P.: The analysis of the PEMS measurements of the exhaust emissions from city buses using different research procedures, 2012 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, 2012.
 
13.
Merkisz J., Rymaniak Ł.: . The assessment of vehicle exhaust emissions referred to CO2 based on the investigations of city buses under actual conditions of operation, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and reliability 2017; 19 (4): 522–529, http://dx.doi.org/10.17531/ein....
 
14.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE.
 
15.
STEDMAN, D.H., BISHOP, G., MCLAREN, S. Apparatus for remote analysis of vehicle emissions. U.S. Patent No 5498872, 1996.
 
16.
http://transportszynowy.pl [dostęp: 04.05.2020].
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top