PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pojazdach szynowych ze względu na coraz to większe prędkości jazdy prowadzi się prace nad udoskonalaniem układów hamulcowych tak, aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na możliwie najkrótszej drodze hamowania. Niestabilność pracy wynika między innymi z występowania drgań na styku elementów ciernych, co wpływa na obniżenie sprawności procesu hamowania. W praktyce oznacza to, że podczas hamowania pojazdów występujący zmienny w czasie opór tarcia może być powodem nierównomiernego przebiegu procesu hamowania. Skutki tych zmian mogą objawić się w postaci drgań samowzbudnych. Celem artykułu jest przedstawienie związku zmian chwilowego współczynnika tarcia hamulca tarczowego ze zmianami chwilowych przyspieszeń drgań okładziny ciernej w czasie hamowania.
 
REFERENCJE (9)
1.
Belhocine A., Bouchetara M., Thermomechanical modelling of dry contacts in automotive disc brake. International Journal of Thermal Sciences 60 (2012) 161-170.
 
2.
Brüel&Kjær, Piezoelectric Accelerometer Miniature Triaxial Delta Tron Accelerometer – Type 4504A, oferta firmy Brüel & Kjær, s. 2.
 
3.
Brüel&Kjær, Measuring Vibration. Revision September 1982, s. 16.
 
4.
Kaluba M., Zużycie okładzin ciernych hamulca tarczowego pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe 1999 nr 4, s. 24-29.
 
5.
Karta UIC 541-3, Hamulec-Hamulec tarczowy i jego zastosowanie. Warunki dopuszczenia okładzin hamulcowych, Wyd. 6, listopad 2006, s. 23.
 
6.
Piechowiak T., Hamulce pojazdów szynowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012.
 
7.
Sawczuk W., Tomaszewski F.: Assessing the wear of friction pads in disc braking system of rail vehicle by using selected amplitude characteristics of vibration signal, Vibration In Physical Systems, Volume XXIV s. 355-361.
 
8.
Ścieszka S.F., Hamulce cierne. Zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i tribologiczne, Wydawnictwo Gliwice-Radom 1998, s.15.
 
9.
Triches, N.Y. Gerges Samir, R. Jordan, Analysis of brake squeal noise using the finite element method: a parametric study, Applied Acoustics 69 (2008) 147-162.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top