PL EN
Redakcja
 
Redaktor Naczelny
Włodzimierz Gąsowski

Z-ca Red. Naczelnego
Ireneusz Pielecha

Sekretarz Redakcji
Władysław Stankowski

Redaktor Naukowy
Zbigniew Durzyński

Redaktorzy Tematyczni
Grażyna Barna,
Zygmunt Giziński,
Jerzy Madej,
Krzysztof Magnucki

Redaktor Statystyczny
Krzysztof Magnucki

Redaktorzy Językowi
Alicja Iwanowska,
Jan Kalinowski,
Jerzy Lewiński,
Katarzyna Zgodzińska,
Joanna Tomaszewska
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370