PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono stosowane rozwiązania układów przeciwpoślizgowych instalowanych na wózkach pojazdów szynowych. Wyodrębniono i scharakteryzowano rozwiązania, które są obecnie stosowane. Określono miejsca powstawania potencjalnych błędów wykonawczych wpływających na zniekształcania sygnału generowanego w czujniku (nadajniku impulsów). Określono również miejsca powstawania błędów i ich wpływ na działanie układu przeciwpoślizgu w okresie eksploatacji.Podjęto próbę analizy wpływu w/w parametrów na jakość sygnału i na niezawodność działania układu wykonawczego (eliminację zjawiska poślizgu kół względem szyny). Przedstawiono algorytmy postępowania zmierzające, poprzez rozpoznanie miejsca powstawania błędu, do eliminacji zjawiska i maksymalnego wykorzystania możliwości jakie daje stosowany rodzaj układu przeciwpoślizgowego. Artykuł powstał w ramach projektu badawczo-rozwojowego Nr R 10 004806/2009 pt. „Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szynowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów”, finansowanego z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
REFERENCJE (5)
1.
Barna G., Stypka M. OR-8268 „Dobór czujników prędkości dla układu likwidacji poślizgu” Instytut Pojazdów Szynowych w Poznaniu listopad 2000r,.
 
2.
Cierniewski M. OR-9742 „Zakłócenia prędkości pomiarowej, sposoby odkłócania i wybór zastosowanej metody filtrowania” Instytut Pojazdów Szynowych w Poznaniu styczeń 2011r,.
 
3.
Dolański J. „Analiza wymiarowa zabudowy nadajnika prędkości należącego do układu przeciwpoślizgowego lokomotywy sześcioosiowej typu 303D” Instytut pojazdów Szynowych w Poznaniu materiały szkicowe - 2012r,.
 
4.
Kalinkowski A., Orlik A. „Wagony kolejowe i hamulce” WKiŁ Warszawa 1981r.
 
5.
Miklasz R. Instytut Pojazdów Szynowych w Poznaniu – prace własne realizowane przy konstrukcji układów pomiarowych.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top