PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracach torowych obserwuje się pewne marnotrawstwo energetyczne, spowodowane między innymi długimi i bezproduktywnymi postojami maszyn z włączonymi silnikami (nieefektywna praca na biegu jałowym). Ponadto często występujące niewielkie obciążenie silnika spalinowego jest przyczyną zasadniczo dużego zużycia paliwa (mała sprawność ogólna). Przeprowadzone analizy miały na celu określenie warunków eksploatacji i wielkości zużycia paliwa przez lokomotywę SM42 wykorzystywaną w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych na linii kolejowej.
 
REFERENCJE (4)
1.
Feo-Valero M., Garcı´a-Mene´ndez L., del Saz-Salazar S., Rail freight transport and demand requirements: an analysis of attribute cut-offs through a stated preference experiment. Transportation (2016) 43:101–122, DOI 10.1007/s11116-014-9566-x.
 
2.
Krezo S., Mirza O., He Y., Kaewunruen S., Sussman J.M., Carbon Emissions Analysis of Rail Resurfacing Work: A Case Study, Practical Guideline and Systems Thinking Approach. Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, J. Pombo, (Editor), paper 288, pp. 1–14, Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland.
 
3.
Marciniak Z., Stawecki W., Merkisz J., Pielecha I., Pielecha J., Możliwości modyfikacji taboru spalinowego w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne. Technika Transportu Szynowego, 3/2011, s. 43–48.
 
4.
Merkisz-Guranowska A., Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Gallas D., Stawecka H., The impact of the modernization of imported diesel locomotives on pollutant emissions. Pojazdy Szynowe 2/2016, Wydawnictwo IPS „TABOR”, s. 8-12.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top