PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano koncepcję innowacyjnego rozwiązania wagonu dla transportu standardowych naczep drogowych w ruchu kombinowanym. Przedstawiono koncepcje wagonu oraz mechanizmu obrotu przeznaczonego do poziomego, skośnego przeładunku naczepy na wagon. Rozwiązanie może stanowić alternatywę dla francuskiego systemu Modalohr, niemieckiego CargoBeamer oraz szwedzkiego Flexiwaggon.
 
REFERENCJE (11)
1.
Medwid M.,Cichy R.,Techniczne środki transportu kombinowanego kolejowo-drogowego, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, Poznań 2017.
 
2.
Kwaśniowski S., Nowakowski T., Zając M., Transport intermodalny w sieciach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 
3.
Czerwiński J. Nowy system transportu kolejowo - drogowego dla przewozów standardowych naczep samochodowych, Rozprawa doktorska, 2017.
 
4.
Nowaczyk T.: Wybrane charakterystyki transportu intermodalnego (szynowo-drogowego), Praca magisterska NR TR-M/S-11/2009.
 
5.
Medwid M., Czerwiński J., Tomaszewski F., Nowaczyk T. Podanie o udzielenie patentu na wynalazek pt.: Stanowisko do załadunku i rozładunku naczep drogowych w systemie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego oraz sposób załadunku i rozładunku naczep drogowych w systemie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Numer zgłoszenia P.424899, 15.03.2018r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
 
6.
Medwid M., Czerwiński J., Tomaszewski F., Nowaczyk T. Podanie o udzielenie patentu na wynalazek pt.: Wagon, zwłaszcza do systemu transportu kombinowanego kolejowo-drogowego. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Numer zgłoszenia P.424900, 15.03.2018r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
 
11.
Archiwum Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top