PL EN
Stan obecny i perspektywy niezelektryfikowanego transportu kolejowego w Polsce (cz. 2)
 
Więcej
Ukryj
1
Łukasiewicz – IPS „TABOR”
Data publikacji: 15-12-2020
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2020,4,12–25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. W części pierwszej podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. Dalej przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnym punkcie artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. W drugiej, poniższej części artykułu przedstawione zostały dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej oraz opisano wybrane informacje o możliwych źródłach finansowania działań na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 2/2020.
 
REFERENCJE (27)
1.
https://poznan.wyborcza.pl/poz... - linie - kolejowe - w - wielkopolsce - czekaja - na - elektryfikacje.html.
 
2.
https://www.plk - sa.pl/biuro - prasowe/informacje - prasowe/szybciej - na - mazury - i - podlasie - dzieki - modernizacji - linii - korsze - elk - 3504/2010/12/.
 
4.
https://www.wnp.pl/budownictwo... - plk - ponad - 100 - mln - zl - na - elektryfikacje - linii - kolejowej - rzeszow - ocice,317834.html.
 
5.
Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.. Uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
 
6.
Projekt strategii rozwoju województwa pomorskiego 2030. 31.01.2020 r.
 
7.
Regionalny program operacyjny województwa opolskiego na lata 2014 - 2020. wersja nr 3.0.
 
8.
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2020. Olsztyn, 2005.
 
9.
Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020. Rzeszów, sierpień 2013 r.
 
10.
Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Kraków, 29 sierpnia 2019 r.
 
11.
Strategia rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 2013.
 
12.
Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2030. Wrocław 2018.
 
13.
Strategia rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+. Toruń, 21 października 2013.
 
14.
Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Lublin 2014.
 
15.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
 
16.
Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2030. listopad 2019 r.
 
17.
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020. Łódź, styczeń 2006.
 
18.
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze. Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.
 
19.
Strategia rozwoju województwa podkarpackie 2030. Projekt. Rzeszów, październik 2019 r.
 
20.
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Białystok, luty 2020 r.
 
21.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
 
22.
Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”. Katowice, lipiec 2013.
 
23.
Strategia rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Kielce ,lipiec 2013 r.
 
24.
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Poznań, 27 stycznia 2020 roku.
 
25.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, czerwiec 2010.
 
26.
Uchwała nr 110/2019 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
 
27.
Warmińsko - Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. Olsztyn, 18 lutego 2020 r.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370