PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze zużyciem zarysu zewnętrznego wieńców kół monoblokowych w pojazdach szynowych. Przedstawiono najczęstsze przyczyny zużycia kół podczas eksploatacji komercyjnej pojazdów szynowych na przestrzeni wielu doświadczeń zebranych podczas wielu dziesiątków lat przez zarządy europejskie. Zaprezentowano skutki zużycia kół pojazdów szynowych oraz środki zaradcze, przeciwdziałające zużyciu.
 
REFERENCJE (20)
1.
Kämpfer B., Semrad F., Six K. Friedl K. Verschleiß- und Schädigungserscheinungen an Schienenfahrzeugrädern. ZEVrail Glassers Annalen Nr. 132 .2008.
 
2.
Kik W., Mensen R., Moelle D. Kräfte und Verschleiß in der Wendeschleife und im Abzweig einer Weiche. Eisenbahningenieur. Nr. 4/2003.
 
3.
Krugmann H.L.: Lauf der Schienenfahrzeuge im Gleis. Eine Einführung. R. Oldenburg Verlag München. Wiedeń 1982.
 
4.
Sobaś M.: Zawieszenia i układy biegowe wagonów towarowych. Poznań 2014.
 
5.
Sobaś M.: Wpływ omaźnicowych zestawów kołowych na bezpieczeństwo eksploatacyjne wagonów towarowych. Pojazdy Szynowe nr 4/2016.
 
6.
Sobaś M.: Zastosowanie uszczelnień filcowych we współczesnych węzłach układów biegowych pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe nr 1/2018.
 
7.
Sobaś M.: Stan toru w świetle obowiązujących przepisów, a bezpieczeństwo jazdy wagonów towarowych w wózkach standardowych. Pojazdy Szynowe nr 3/2018.
 
8.
Sobaś M.: Wytyczne do określenia nośności osi zestawów kołowych wagonów towarowych z czopem o wymiarach Ø120×179 mm. Pojazdy Szynowe nr 2/2019.
 
9.
Sobaś M.: Analityczne określenie nośności osi zestawów kołowych wagonów towarowych. Pojazdy Szynowe nr 3/2019.
 
10.
Sobaś M.: Określenie ugięcia osi z czopem o wymiarach Ø 120×179 mm zestawów kołowych wagonów towarowych. Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
 
11.
PN-EN 12060+A1:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
12.
PN-EN 12061+A1:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
13.
PN-EN 13262+A2:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
14.
PN-EN 13715+A1:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zewnętrzne zarysy wieńców kół.
 
15.
PN-EN 14363:2016. Kolejnictwo. Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 
16.
Karta UIC 510-1. Wagony towarowe. Układ biegowy. Normalizacja. 9.te wydanie z 1.01.78. 14. zmian od 1.01.80 do 1.01.97.
 
17.
Karta UIC 510-2. Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4.te wydanie. Październik 2002 –kwiecień 2004.
 
18.
Karta UIC 515-0. Wagony pasażerskie. Wózki-Układy biegowe.2.gie wydanie, kwiecień 2001.
 
19.
Karta UIC 519. Metoda określenia stożkowatości ekwiwalentnej. 1. wydanie grudzień 2004.
 
20.
Karta UIC 832. Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. Sierpień 2015.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top