PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ramach pracy przedstawiono możliwość zastosowania silnika VCR jako jednostki napędowej zespołu prądotwórczego w pojazdach szynowych. Dokonano również analiz termodynamicznych silnika. Na potrzeby badań wygenerowano drogę tłoka w symulacji dynamicznej w programie Solidworks do badania procesów zachodzących podczas procesu spalania. Droga ta została wykorzystana do przeprowadzenia symulacji w programie AVL Fire dla jednakowych warunków początkowych. Porównane zostały różne warianty wysterowania krzywki silnika przy jednakowym stopniu sprężania. W rozpatrywanym artykule analizowano moment oraz okres czasu jaki tłok pozostaje w Górnym Martwym Położeniu (GMP).
 
REFERENCJE (8)
1.
Ferguson R. C., Kirkpatrick T. A.,Internal Combustion Engines Applied Thermosciences - Third Edition, 2016, John Wiley& Sons, Ltd.
 
2.
Internal Combustion Engines – Fourth Edition, 2012, Tata McGraw Hill EducationPrivate Limited.
 
3.
Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P., Technical and operatingproblemsyielded from settingup the optimum value of geometriccompression ratio in piston engines. Combustion Engines, nr 1/2016.
 
4.
Skrzek T.,Effect of the compression ratio on operational parameters of a natural gas fuelled compression ignition engine operating in a dual-fuel mode. Combustion Engines nr 3/2013.
 
5.
Michalak P., Merkisz J., Stawecki W., Andrzejewski M., Daszkiewicz P., The selection of the engine unit - mainengine generator during the modernization of the 19D/TEM2 locomotive. Combustion Engines 2020,182(3), 38–46. DOI: https://doi.org/10.19206/-CE-2....
 
6.
Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Merkisz J., Stawecki W., Gallas D.,Fuelconsumption and pollutantsemission study of locomotivesperformedusing a waterrheostat. Pojazdy Szynowe 3/2018, 11-17.
 
7.
Bajerlein M., Daszkiewicz P., Frąckowiak D., Domański M., Stobnicki P., Analysis of camshaft-control in unconventional combustion engine. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, p. 58-61, Vol 226 No 12 (2018).
 
8.
Merkisz J., Bajerlein M., Daszkiewicz P., Rymaniak Ł., Frąckowiak D., The analysis of thermodynamic indicators in unconventional combustion engine. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, p. 148-151, Vol 226 No 12 (2018).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370