PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeprowadzono wielokryterialne studium zastosowania zasobnikowych zespołów trakcyjnych na częściowo zelektryfikowanej linii Gdynia Główna - Hel. Rozpatrzono zastosowanie używanych obecnie spalinowych oraz jako alternatywę, elektrycznych i elektrycznych zespołów trakcyjnych z zasobnikiem (magazynem) energii elektrycznej. Analizę przeprowadzono w oparciu o trzy kryteria oceny wariantów obsługi trasy, tj. kryterium środowiskowe, ekonomiczne eksploatacyjne oraz ekonomiczne inwestycyjne. Do analizy opracowano wielokryterialny model decyzyjny i przeprowadzono analizę porównawczą rozpatrywanych wariantów obsługi trasy Gdynia Główna - Hel. W ramach kryterium środowiskowego stwierdzono, iż najprzyjaźniejszym dla środowiska naturalnego jest zastosowanie zasobnikowych zespołów trakcyjnych. W ramach kryterium ekonomicznego eksploatacyjnego wykazano, że najniższymi kosztami eksploatacji charakteryzują się pojazdy zasobnikowe. Analiza w ramach kryterium kosztu inwestycji wykazała, że najniższymi kosztami inwestycji cechuje się obsługa trasy przy zastosowaniu zespołów spalinowych. Najwyższe koszty inwestycji związane są z obsługą trasy przez klasyczne zespoły elektryczne, co wiąże się z całkowitą elektryfikacją linii.
 
REFERENCJE (11)
1.
rozladowani.pl, Nawet w Polsce samochód elektryczny emituje mniej CO2 niż pojazdy spalinowe, https://rozladowani.pl/lepsze-..., (data dostępu 18.08.2020 r.).
 
2.
lotos.pl, Ceny hurtowe paliw https://www.lotos.pl/144/pozna..._ ceny_paliw (data dostępu 04.08.2020 r.).
 
3.
trójmiasto.pl, Szynobusy na linii PKM zużywają więcej paliwa niż zakładano, https://www.trojmiasto.pl/wiad..., (data dostępu 03.08.2020 r.).
 
4.
motohurtownia.com, Dane katalogowe Lokomotiv Extra CF 40, https://www.moto hurtownia.com/ productpol-3578-Lokomotiv-Extra-CF-40.html (data dostępu 03.08.2020 r.).
 
5.
Szkoda M., Koszt cyklu trwałości jako kryterium efektywności modernizacji lokomotyw spalinowych, Politechnika Krakowska, Kraków 2007 r.
 
6.
slovnaft.pl, Większa niezawodność https://slovnaft.pl/pl/oleje-i... (data dostępu 04.08.2020 r.).
 
7.
forsal.pl, Ile zapłacimy za prąd? Ceny hurtowe energii szacuje się na 240-280 zł za MWh do 2022 r., https://forsal.pl/artykuly/144..., (data dostępu 04.08.2020 r.).
 
8.
Bistyp Koleje i tramwaje, Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa, II kwartał 2020 r.
 
9.
Gala-de Vacqueret M., Kaczmarski P., Mitelski K.,Plińska M., Płaneta M., Sierakowski T., Sikorska-Ożgo M., Wypych A., Biuletyn cen obiektów budowlanych, cz. II Obiekty inżynieryjne. Sekocenbud, zeszyt 33/2020 (1951), Ośrodek wdrożeń ekonomiczno-organizacyjnych budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa, II kwartał 2020 r.
 
10.
Milana Kosijer, Miloš Ivić, Milan Marković, Ivan Belošević, Multicriteria decision-making in railway route planning and design, GRADEVINAR 64 (2012) 3, 195-205, Belgrad 2012 r.
 
11.
Karkosiński D., Stromski P., Karkosińska-Brzozowska N., Hybrydowy zasobnik energii dla elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi częściowo zelektryfikowanej linii Gdynia - Hel , Pojazdy Szynowe nr 1/2021.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top