PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano koncepcję innowacyjnego systemu taboru bimodalnego przystosowanego do poprzecznego, poziomego załadunku naczep na wózki kolejowe wyposażone w odpowiednie adaptery. Przedstawiono schemat logistyczny organizacji terminala przeładunkowego. Zilustrowano koncepcję rozwiązania konstrukcji adapterów (środkowego i końcowego) oraz adaptacji istniejącej naczepy bimodalnej do poprzecznego załadunku. Wskazano również możliwości automatyzacji czynności obsługowych przy przeładunku naczep.
 
REFERENCJE (9)
1.
Medwid M. , Cichy R.: Techniczne Środki Transportu Kombinowanego Kolejowo-Drogowego. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”., Poznań 2017.
 
2.
Medwid M.: Polski system transportu kolejowodrogowego (bimodalnego) typu TABOR. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”., Poznań 2006.
 
3.
Madej J.: Techniczno-gospodarcze korzyści zastosowania techniki bimodalnej. Materiały sympozjum „Transport kombinowany”, Zakopane 1997.
 
4.
Madej J.: Zasady weryfikacji modeli pociągu bimodalnego w zakresie quasistatyki i dynamiki. Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 5, 1999.
 
5.
Medwid M., Cichy R., Przepióra K.: Geometryczna analiza mega naczepy bimodalnej na wózkach bezadapterowych. Materiały XVII konferencji naukowej „Pojazdy szynowe”, Kazimierz Dolny 2006.
 
6.
Medwid M., Phol K.: Dwudzielny adapter dla transportu drogowo-szynowego. Materiały z sympozjum monotematycznego „Techniczne środki transportu drogowo-szynowego”, Poznań-Skoki 1993.
 
7.
Medwid M., Phol K.: Uwarunkowania rozwoju nowych systemów transportu kombinowanego, zwłaszcza bimodalnego. Materiały I konferencji „Transport multimodalny”, Jastrzębia Góra 1998.
 
8.
Medwid M., Przepióra K.: Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych. Pojazdy Szynowe nr 2, 2005.
 
9.
Medwid M.: Atrybuty polskiej myśli technicznej w taborze bimodalnym. Materiały konferencji naukowej „Wybrane problemy transportu szynowego w 150-lecie Kolei Polskich”, Kraków –Zakopane 1997.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top