PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby ludności na świecie, a tym samym wzrost zapotrzebowania na transport. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, konieczny jest zrównoważony rozwój sektora transportu, tak aby nie zwiększać zanieczyszczenia środowiska. Wymagania co do ograniczeń emisji związków toksycznych wymuszają wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w silnikach pojazdów, stosowanie nowoczesnych i skutecznych układów oczyszczania spalin silnika oraz poprawę sposobu użytkowania pojazdów. Redukcję emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa można osiągnąć także poprzez wykorzystanie paliw alternatywnych, w tym gazowych, jak również ich współspalanie z paliwami konwencjonalnymi. W artykule przedstawiono przede wszystkim wyniki badań toksyczności spalin z pojazdu kolejowego, zasilanego paliwem B100 (tzw. biodiesel). Wykazano różnice w stężeniach toksycznych związków w układzie wylotowym silnika.
 
REFERENCJE (6)
1.
O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, C.J. Minx, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, et al, Eds., “Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”, Intergovernmental Panel on Climate Change: Cambridge, UK, New York, NY, USA, 2014.
 
2.
J. Merkisz, P. Lijewski, P. Fuc, J. Pielecha, “Exhaust emission tests from agricultural machinery under real operating conditions”, SAE 2010 Commercial Vehicle Engineering Congress, October, Chicago, IL, USA, SAE Paper 2010-01-1949, 2010.
 
3.
J. Merkisz, P. Fuc, “The Exhaust Emission from Light Duty Vehicles in Road Test in Urban Traffic”, SAE Technical Paper Series 2010-01-1558, 2010.
 
4.
T. Stocker, D. Qin, G.K. Plattner, M. Tignor, S. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P. Midgley, Eds., “Climate Change 2013: The Physical Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”, Intergovernmental Panel on Climate Change: Cambridge, UK, New York, NY, USA, 2013.
 
5.
Materials of Rail Propulsion Systems: www.railpropulsion.com.
 
6.
Materials of Wesport: http://www.westport.com.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top