PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z podstawowymi elementami niezelektryfikowanego transportu kolejowego, jakimi są linie kolejowe i pojazdy trakcyjne. Podano dane dotyczące sytuacji w wysoce uprzemysłowionym państwie jakim jest USA i w Polsce. W dalszej części przedstawione została dane liczbowe, koncentracja lokalizacji i mapka rozmieszczenia linii niezelektryfikowanych oraz ogólne informacje o pojazdach spalinowych. W kolejnej części artykułu omówione zostały realizowane i planowane zakupy oraz modernizacje kolejowych pojazdów spalinowych. Istotną częścią artykułu są dane o planach rozwoju niezelektryfikowanej sieci kolejowej w Polsce. W ostatniej części artykułu opisano wybrane informacje o kosztach związanych z działaniami na rzecz niezelektryfikowanego transportu kolejowego, takich jak zakupy i modernizacje taboru i sieci. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
 
REFERENCJE (38)
1.
Agenda badawcza programu sektorowego INNOTABOR. Innowacyjny tabor szynowy do przewozów pasażerskich, towarowych i specjalnego przeznaczenia. Warszawa 15.07.2016.
 
2.
D’Ovidio G., Carpenito A., Masciovecchio C., Ometto A.: Preliminary analysis on advanced technologies for hydrogen light-rail train application in sub-urban non electrified routes. National Scientific Seminar SIDT. Politecnico Di Bari. 14-15.09.2017. University of L’Aquila ITALY.
 
3.
Electrification of U.S. Railways: Pie in the sky, or realistic goal? https://www.eesi.org/articles/... - of - u.s. - railways - pie - in - the - sky - or - realistic - goal.
 
4.
Mapa Interaktywna Linii Kolejowych, http://mapa.plk-sa.pl/.
 
6.
http://www.pesa.pl/wp - content/uploads/2018/07/naprawy_PL.pdf.
 
8.
H. CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O., https://fpspoznan.pl/.
 
11.
https://utk.gov.pl/pl/raporty - i - analizy/analizy - i - monitoring/statystyka - przewozow - to/15775,Dane - eksploatacyjne - w - 2020 - rMonthly - Statistics - 2020.html.
 
12.
https://utk.gov.pl/pl/raporty - i - analizy/analizy - i - monitoring/statystyka - przewozow - pa/15767,Dane - eksploatacyjne - w - 2020 - rMonthly - statistics - 2020.html.
 
13.
https://www.allianz - pro - schiene.de/wp - content/uploads/2020/01/191021_anteil_elektrifizierter_strecken_im_staatlichen _eisenbahnnetz.pdf.
 
14.
https://www.newag.pl/nasza - oferta/lokomotywy - spalinowe/.
 
15.
https://www.newag.pl/nasza - oferta/spalinowe - zespoly - trakcyjne/.
 
16.
https://www.newag.pl/newag - s - a - podpisal - kontrakt - na - modernizacje - 20 - lokomotyw - spalinowych - z - pkp - intercity/.
 
17.
https://www.newag.pl/skrocenie - terminu - modernizacji - lokomotyw - 311da - dla - pkp - lhs/.
 
18.
https://www.rynek - kolejowy.pl/mobile/spalinowe - lokomotywy - u - przewoznikow - pasazerskich - sa - bardzo - stare - 93119.html.
 
19.
https://www.tvp.info/43066955/... - lokomotywy - z - mikroprocesorami - pkp - intercity - modernizuje - tabor.
 
20.
https://www.wnp.pl/budownictwo... - plk - ponad - 100 - mln - zl - na - elektryfikacje - linii - kolejowej - rzeszow - ocice,317834.html.
 
21.
Jednostkowy raport roczny PKP Cargo S.A. za rok 2019. https://www.pkpcargo.com/media... - raport - roczny - za - 2019 - rok.pdf.
 
22.
Radomski M.: Pociągi wodorowe na polskich torach? To możliwe już w 2022 roku, ale do rozwiązania jest kilka problemów. 12.09.2019. https://fleetguru.eu/pl/biznes....
 
23.
Raport Roczny Grupy PKP za 2018. Warszawa 1.09.2019.
 
24.
Raport roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 2018 rok.
 
25.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2019.
 
26.
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2020. Olsztyn, 2005.
 
27.
Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020. Rzeszów, sierpień 2013 r.
 
28.
Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Kraków, 29 sierpnia 2019 r.
 
29.
Strategia rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 2013.
 
30.
Strategia rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+. Toruń, 21 października 2013.
 
31.
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020. Łódź, styczeń 2006.
 
32.
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze. Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.
 
33.
Strategia rozwoju województwa opolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2005.
 
34.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
 
35.
Strategia rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Kielce ,lipiec 2013 r.
 
36.
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Poznań, 27 stycznia 2020 roku.
 
37.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin, czerwiec 2010.
 
38.
Tabor kolejowy przewoźników towarowych - stan obecny i plany do 2023 r. https://utk.gov.pl/pl/dokument....
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370