PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę związaną z właściwym doborem połączeń śrubowych w układach biegowych pojazdów szynowych, zwłaszcza w przypadku wagonów towarowych. Połączenia śrubowe, jako element złączny pełnią istotną rolę, decydującą o bezpieczeństwie jazdy. Zagadnienie to jest często niedoceniane, ale wymaga poświęcenia większej uwagi konstruktorów pojazdów szynowych, zwłaszcza na etapie projektowania.
 
REFERENCJE (11)
1.
Franke R.; Gärtner E.; Klöckner M.: Funktionssicherheit von Schraubenverbindungen mit Sicherheitselementen für Sicherungselementen für Schienenfahrzeuge. (pol. „Bezpieczeństwo funkcjonalne połączeń śrubowych z elementami zabezpieczającymi dla pojazdów szynowych). ZEV Rail Glasers Annalen Nr.132 Mai 2008.
 
2.
Sobaś M.: Wpływ omaźnicowanych zestawów kołowych na bezpieczeństwo eksploatacyjne. Pojazdy Szynowe nr 4/2016.
 
3.
Tauscher H.: Dauerfestigkeit von Stahl und Gusseisen. 4.; neubearbeitete Auflage. VEB Fachbuchverlag Leipzig 1982.
 
4.
PN-EN 61373:2011: Zastosowanie kolejowe. Wyposażenie taboru kolejowego. Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje.
 
5.
DIN 65151: Luft–und Raumfahrt–Dynamische Prüfung des Sicherungsverhalten von Schraubenverbindungen unter Querbeanspruchung (Vibrationsprüfung). Deutsches Institut für Normung. Ausgabe; August 2002.
 
6.
DIN 267-26: Fasteners - Technical specifications - Part 26: Conical spring washers for bolted connections.
 
7.
DIN 25201-4: Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge und deren Komponenten – Schraubenverbindungen- Sichern von Schraubenverbindungen. Deutsches Institut für Normung. Ausgabe Juni 2004.
 
8.
DIN EN ISO 7093-1 :Flache Scheiben-Große Reihe- Teil 1: Produktklasse A. Deutsches Institut für Normung; Ausgabe November 2000.
 
9.
Karta UIC 802-70: Mechanical characteristics of bolts, screws and nuts. Cancelled on 1.01.2004.
 
10.
Karta UIC 802-71: Mechanical stainless steel fasteners (hexagonal head screws and nuts). Cancelled on 1.01.2004.
 
11.
Karta UIC 802-72: Zabezpieczenie połączeń śrubowych. Wydanie 1. 01.01.1995.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top